Infosenter


MANGLER ELLER FEIL

Intet kjøp er avsluttet før du som kunde er helt fornøyd. Når du handler hos Klubben AS kan du alltid føle deg trygg.

 

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002, sist endret 2014-06-20-27
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

 

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.


Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.

 

Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web -  Min side – Retur.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på e-post til den e-post adressen som kunden har registrert på sin "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen.

 

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
o    Holde kjøpesummen tilbake
o    Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
o    Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)
o    Kreve erstatning

 

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til klubben.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.


Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, 30.

 

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Klubben AS, betaler ikke Klubben AS disse utgiftene.

 

Plukkfeil/feil vare levert

Fra tid til annen kan det hende at lageret kan sende ut feil vare, dette kan skyldes at vår leverandør har sendt oss feil vare, eller at det er plukket på feil lokasjon hos oss.

Dersom du har fått feil vare levert, dvs. mottatt en annen vare en den du bestilte, søker du retur via ”Min side – Retur”.

 

NB! Søk retur på varen du skulle ha mottatt. Velg årsak – Varen er feilsendt, og skriv hvilken vare du fikk i stedet på feilmeldingsfeltet. Haster leveransen tar du kontakt med info@klubben.no så vil vi assistere deg. Vi betaler tilbake dine fraktutlegg.

 

Vare manglet i forsendelsen

Mangler du en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke kommer av at du har en restordre liggende, har vi egne rutiner for hvordan vi håndterer dette. Send en e-post direkte til retur@klubben.no Denne e-posten må inneholde følgende informasjon:

  • Kundenummer
  • Ordrenummer
  • Varenummer på varen som mangler

Vårt lager vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd, og rette opp feilen.

 

 

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.