Kundesenter


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

Reklamasjon

Intet kjøp er avsluttet før du som kunde er 100% fornøyd. Når du handler hos Klubben.no skal du alltid kunne føle deg trygg.

Har du vært uheldig å motta en vare fra oss som det er noe feil med eller ønsker du å reklamere på en vare kjøpt hos oss?

Ved reklamasjon benytter du også vår returfunksjon og velger årsak på nedtrekksmenyen om hvorfor du vil returnere. Defekt vare er da en av årsakene.

Logg inn på «Min side» - retur. Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på e-post. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av produktet/ene. Vi betaler tilbake dine fraktutlegg.

Plukkfeil/feil vare levert:

Fra tid til annen kan det hende at lageret kan sende ut feil vare, dette kan skyldes at vår leverandør har sendt oss feil vare, eller at det er plukket på feil lokasjon hos oss.

Dersom du har fått feil vare levert, dvs. mottatt en annen vare en den du bestilte, ber vi deg søke retur på vår web -  Min side – Retur. NB! Søk retur på varen du skulle ha mottatt. Velg årsak – Varen er feilsendt, og skriv hvilken vare du fikk i stedet på feilmeldingsfeltet.

Haster leveransen tar du kontakt med info@klubben.no eller telefon: +47 62 95 06 10 så vil vi hjelpe deg. Vi betaler tilbake dine fraktutlegg. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere feilplukk og beklager så mye!

Vare manglet i forsendelsen:

Mangler du en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke er for at du har en restordre liggende, har vi egne rutiner for hvordan vi håndterer dette. Send en e-post til info@klubben.no Det er fint om denne e-posten inneholder følgende informasjon:

Kundenummer
Ordrenummer
Varenummer på varen som mangler

Vårt lager vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd, og rette opp feilen. Beklager så mye.

Dette sier loven:

Forbruker
For privatpersoner gjelder forbrukerkjøpsloven. Loven sier at kjøper må gi selger beskjed om mangelen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, mister man retten til reklamasjon. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan du som forbruker holde kjøpesummen tilbake, kreve retting eller omlevering eller heve kjøpet/få ny tilsvarende vare tilsendt.

Bedrifter
Bedrifter har avkortede reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3)  Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter skal undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Bedrifter skal også undersøke om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til selgeren innen rimelig tid.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedriften eller forhold på bedriftens side, har selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når selger foretar retting eller omlevering, kan ikke kjøper gjøre ytterligere reklamasjonskrav gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er stemmer med ordren. Avvik må reklameres senest åtte dager etter mottatt vare.

 

 

Forsinket levering

Dersom Klubben AS ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Klubben.no.

Hvis Klubben AS må rette opp eller levere varen på nytt og dette medfører at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgers regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på å rette opp feilen eller levere på nytt for samme mangel.

Dette gjelder ikke for bedrifter med mindre Klubben AS har med vilje opptrådt grovt uaktsomt og derfor forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Salgspant

Klubben AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Klubben.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Klubben.no eller Klubben.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Klubben AS.no sin side.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtar at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forvente å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i forbrukerkjøpsloven.

Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Hvis Klubben.no  blir utsatt for force majeure, det vil si hvis vi eller samarbeidspartnerne våre blir utsatt for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, naturkatastrofer, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt har Klubben.no rett til å stoppe sine forpliktelser overfor kundene i opptil to måneder, og etter denne perioden har begge parter rett til å heve avtalen uten å måtte betale skadeerstatning.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Klubben AS følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.