Fargekodet aktivitetspakke

Kohortpakke til hele skolen

Varenr: 238240
9 999,- ink. mva.
7 999,- eks. mva.
7 999,- Exkl. moms
9 999,- Inkl. moms
Kampanjepris
14 999,-Ordinær pris
Antall: (Sett):
-+
1 på lager
Beskrivelse

Spilleregler fra Trivselslederne

TilbehørAlternativerAndre kjøpte ogsåKundeanmeldelser
Beskrivelse

Fargekodet aktivitetspakke gjør det mulig å gjennomføre aktiviteter i skolegården ved å dele elevene inn i grupper som arbeider/leker i fargekodede soner. Utstyret er lett å rengjøre etter bruk.

 

Hvordan organisere skolegården og aktiviteter i koronatida?

Myndighetene anbefaler utegym og økt bruk av uteskole når skolene nå åpnes igjen etter korona-viruset. I tillegg stiller de større krav til renhold av leker og utstyr, samt begrensning av utstyrsdeling på tvers av grupper (kohorter).

 

Hvordan løser man dette praktisk og greit i skolehverdagen for både barn og ansatte?

 1. Del elevene i alle klasser inn i 4 grupper; rød, blå, gul og grønn (ev del inn klassene fargevis hvis det er mindre klasser)
 2. Gjør det synlig for alle hvilken gruppe elevene tilhører.
 3. Del skolegården inn i 4 soner; rød, blå, gul og grønn.
 4. Tilrettelegg for trygg aktivitet i sonene med mobilt utstyr som enkelt kan vaskes.

 

Utgangspunkt i 200 elever – den kan tilpasses ved å ta kontakt.

 • 100 røde gummibånd (til inndeling av elever)
 • 100 gule gummibånd (til inndeling av elever)
 • 100 grønne gummibånd (til inndeling av elever)
 • 100 blå gummibånd (til inndeling av elever)
 • 4 stk oppbevaringskurver, fargekoordinerte (1 rød, 1 gul,1 grønn, 1 blå)
 • 8 sett med Disc Boccia
 • 8 poengmatter (2 røde, 2 gule, 2 grønne, 2 blå)
 • 40 hoppetau (10 røde, 10 gule, 10 grønne, 10 blå)
 • 2 nettingbag mesh blå
 • 50 stk markeringstallerkner
 • 4 stk sixball i forskjellig farge + pumpe
 • 4 sett med 2 køller og 2 baller Minicrosse Catch Prima (Disse kommer kun i gul og blå, for å tilpasse disse til fargekodingen anbefaler vi at de merkes med gummibånd i fargen til sonen de skal brukes i.)

Utstyret vaskes med såpe og vann etter endt skoledag/ mellom grupper, og hoppetauene vaskes og henges opp til tørk.

 

NB! Innholdet kan avvike noe fra bildene.

 

 

 

 

Spilleregler fra Trivselslederne

Spilleregler fra Trivselslederne

Bondesjakk
Antall: 2-6
Utstyr: 1 Poengmatte, 6 Disc Boccia

Bruk rutenettet på poengmatten med 3x3 ruter. Del inn i to lag. Det er om å gjøre å få tre på rad. Fordel Disc Bocciaene, tre til hvert lag. Lagene legger ut èn og èn disk annenhver gang,  og når alle er lagt ut, kan de kun flytte på diskene på matten. Diskene kan kun flyttes til ledige ruter inntil den de allerede ligger i (også på skrå). Det er ikke lov å flytte over en annen disk. Det laget som først får tre på rad loddrett, vannrett eller diagonalt (på skrå), vinner.

Blinkstafetten
Antall: 4 - 20
Utstyr: 2 Poengmatter, 1 Disc-boccia til hver deltaker og markeringstallerkener til oppmerking av bane.

Lag en løype som deltakerne skal løpe gjennom ved hjelp av markeringstallerkener, som vist på illustrasjonen. Strafferunden kan markeres ved siden av banen (som vist på illustrasjonen), eller det kan for eksempel være å løpe bort til et tre og tilbake igjen. Del inn i lag på 2-6 deltakere. Hver deltaker får utdelt hver sin Disc Boccia.

Halvveis i løypen ligger poengmatten som blink, som deltakerne skal forsøke å treffe med diskene. Hver deltaker har ett kast per runde. Dersom kastet treffer innenfor blinken kan deltakeren løpe videre og veksle med den neste på sitt lag. Dersom man bommer, må deltakeren plukke opp disken og ta den med på en strafferunde før han/hun returnerer til sitt lag og veksler. Dersom deltakeren treffer en ring laget allerede har truffet, teller dette som en bom. Første lag til å få e´n ertepose i hver poengring vinner. To til tre lag kan kaste på samme poengmatte, men blir det flere lag enn dette er det lurt å fordele lagene på flere blinker.

Variant:
•Første lag som får alle deltagere gjennom løypa vinner. Her trenger man ikke å få e´n ertepose i hver poeng-ring.

Snøvariant:
•Alle deltagere må bruke ski eller miniski.

Rubiks matte
Antall: 2 - 20
Utstyr: 2 sett Disc Boccia (16 disker i 4 ulike farger), 2 Poengmatter (3 x 3 ruter), ferdiglagde maler (finnes i dokumentbanken) og 2 markeringstallerkener

Forslag til laginndeling: Stein-saks-papir
Legg poengmattene med god avstand imellom på bakken, og bunken med maler i midten. Før start plasserer lederen av leken diskene på samme måte som malen markert som START. Deltakerne deles opp i to lag og stiller seg opp enten èn og èn, eller parvis (med god avstand) bak hver sin markeringstallerken ca. 7 meter fra matten. Før leken starter skal lederen av leken legge frem mal nr. 1.

Aktiviteten går ut på å flytte diskene slik at de stemmer med malen. Det er kun lov å flytte diskene til den ruten som er ledig uten å løfte på den. Det vil si at man skyver de rundt fra rute til rute, vannrett/loddrett/diagonalt. Det er ikke lov å hoppe over andre disker til en ledig rute. På signal fra lederen løper de som står fremst i køen på hvert lag frem til matten for å flytte disker. Hvert lag kan flytte to brikker hver gang, før de løper tilbake og veksler. Det laget som først får diskene til å stemme med malen vinner første omgang. Lagene samsvarer brikkene og ny runde startes ved å legge frem neste mal i bunken.

Variant:
•Aktiviteten kan spilles ènmot èn, i par eller som lag.
•Det er ikke lov å flytte diskene diagonalt (da blir det vanskeligere).
•Utfordre hverandre på tid ved bruk av stoppeklokke.


Paradis Volleyball
Antall: 2-5 per lag
Utstyr: Six-Ball, lavt volleyballnett, benker eller kritt.

Merk opp en bane på ca. 10 x 6 meter. Banen deles i to med nett, benker eller kritt. Del inn i lag med 2-5 deltakere. Det er kun på den ene siden man kan få poeng (poengfeltet). I dette feltet starter ett lag. I det andre feltet står utfordrerlaget. De øvrige spillerne står utenfor banen og venter til det er deres lag sin tur til å bli utfordrere. Det spilles med vanlige volleyballregler, bortsett fra at ballen kan sprette èn gang i bakken. Dersom den spretter to ganger i bakken er den ute. Ballen serves og spillet er i gang. Dersom laget som står i poengfeltet vinner serven får de ett poeng og blir stående. Utfordrerne byttes ut med et nytt lag. Dersom det var utfordrerne som vant serven er det ingen som får poeng. Da ryker de som spilte i poengfeltet ut og må vente på tur, utfordrerne rykker inn i poengfeltet og det nye laget blir utfordrere. Spill på en gitt tid, eller til en gitt poengsum.

Minuttball med Six-Ball
Antall: 5-20
Utstyr: Six-ball
Del inn i fire like store ruter. Like mange elever i hver rute. En elev er tidtaker. Spillet går ut på at man ikke skal ha Six-Ballen i sin rute når 1 minutt har gått. Det er også morsomt å variere tidene slik at deltakerne ikke vet når tidtaker sier stopp. Alle slag er lov, minus spark.


Variant:
•Legg til flere baller, og eventuelt regler for hvordan de ulike ballene skal flyttes (f.eks six-ball skal kun flyttes med hendene, tennisball skal kun flyttes med bena osv.).

Kinesisk fotball
Antall: 4-20
Utstyr: Six-ball

Merk opp en bane på ca. 6 x 12 meter (lag større bane hvis det er over 10 deltakere). Del deltakerne i to lag og spill uten keeper. Alle på hvert lag er på banen samtidig. Man må sitte og forflytte seg som en edderkopp, dvs. med armer og bein i bakken. Det blir mål som i fotball. Man kan for eksempel bruke håndballmål eller kjegler som mål.

Scoop
Antall: 2
Utstyr: 2 Minicrosse-rackater med tilhørende ball

Her kan man kaste sammen to og to. Hver deltaker trenger hver sin minicrosse-racket og ball. Prøv på forskjellige triks og avstander eller spill flere sammen om én ball. Stå i en ring og kast på kryss og tvers.

Jakten på kurven
Antall: 3
Utstyr: 1 kurv, 2 minicrosse-rackater med to tilhørende baller
 
En deltaker starter med kurven på ryggen, mens de to andre får utdelt hver sin minicrosse-racket. Målet er at spillerne sammen og så raskt som mulig, skal prøve å få ballene oppi kurven. De jobber sammen med én ball av gangen. Den som har kurven på ryggen kan bevege seg rundt på et avgrenset område, men får ikke lov til å løpe. De to andre kan løpe, men må hele tiden samarbeide om å score. Når deltakerne har klart å samle begge ballene i kurven, har de vunnet. Videre bytter man på rollene.  

Variant:
•Sette en tidsbegrensing
•Når man har ballen i minicross-racketen må man stå i ro helt til man har kastet ballen til medspiller.

Kurvometer
Antall: 2-5
Utstyr: 1 oppbevaringskurv og en disc boccia til hver deltaker
 
Alle deltakerne stiller seg i en sirkel med god avstand til hverandre og med én meters avstand til kurven som er plassert i midten. Hver deltaker får utdelt en disc boccia som de skal bruke gjennom hele leken. Før leken starter blir gruppen enige om hvem som starter å kaste. Første deltaker kaster og prøver å treffe oppi kurven. Treffer du, tar du et stort steg bort fra kurven (ca. én meter). Bommer du, blir du stående på samme plass i neste runde. Målet er å treffe oppi kurven selv om avstanden fra kurven blir lengre og lengre. Runden er over når ingen klarer å treffe kurven.

Hoppetau/svingtau - ulike varianter
Antall: 1 eller flere
Utstyr: Et tau per deltaker

Hver elev har et hoppetau. Alle hopper hver for seg. Riktig lengde på tauet: Når eleven står med en fot på tauet skal enden nå opp til armhulen.
•med samlede føtter og mellomhopp
• med samlede føtter uten mellomhopp
• med én fot om gangen (spring gjennom tauet, men bli på stedet)
• på ett bein, skift bein etter fem hopp
• krysser armene når man hopper
• krysser beina når man hopper
• doble hopp
• sving to tau samtidig
 
Progresjon: Gjøre de samme øvelsene mens man svinger tauet bakover.

 

Tilbehør
Alternativer
Andre kjøpte også
Kundeanmeldelser
305170