Kundesenter


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter på telefon: 62 95 06 10 eller e-post: info@klubben.no for nærmere informasjon.

Reklamasjon

Har du vært uheldig å motta en vare som det er noe feil med? Eller som du vil reklamere på? 
•    Ta et bilde, legg ved en kort forklaring og send dette til oss på klubben@klubben.no  
•    Vi ser på dette med leverandører, og kontakter deg så med en løsning på problemet. 

 

Plukkfeil/feil vare levert:

  • Dersom du har fått feil vare levert, ber vi deg kontakte oss på klubben@klubben.no  
  • Beskriv hva som er mottatt feil, evnt legg ved et bilde av hva som er mottatt. Skriv også ned hva som eventuelt mangler fra din ordre. 
  • Vi hjelper deg med å se over din bestilling og finner en løsning, så du får det du har bestilt. 

Haster leveransen? Ring oss på 62 95 06 10 eller send mail til info@klubben.no så hjelper vi deg så raskt vi kan.


Vare mangler:
Mangler du en eller flere varer og du ikke har en dellevert ordre? Send mail til info@klubben.no eller ring oss: 62 95 06 10 så vil vi hjelpe deg.

  • Du skal føle deg trygg når du handler hos oss. Ingen ordre er ordentlig avsluttet før du som kunde er 100% fornøyd. 

 

Konkurransesvømmetøy:

På grunn av det spesialiserte materialet som brukes i konkurransedrakter, og på grunn av hvor stramt de sitter, varer tekniske drakter ikke like lenge som vanlige treningsdrakter. Levetiden avhenger i stor grad av hvordan du tar vare på drakten din. Generelt sett, varer konkurransetøy åtte til ti stevner eller rundt 60 timer i vannet.

Reklamasjon på konkurransetøy som er eldre enn et år kan vi dessverre ikke godkjenne. 


 

DETTE SIER LOVEN

Forbruker
For privatpersoner gjelder forbrukerkjøpsloven. Loven sier at kjøper må gi selger beskjed om mangelen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, mister man retten til reklamasjon. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan du som forbruker holde kjøpesummen tilbake, kreve retting eller omlevering eller heve kjøpet/få ny tilsvarende vare tilsendt.

Bedrifter
Bedrifter har avkortede reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3)  Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter skal undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Bedrifter skal også undersøke om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til selgeren innen rimelig tid.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedriften eller forhold på bedriftens side, har selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når selger foretar retting eller omlevering, kan ikke kjøper gjøre ytterligere reklamasjonskrav gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er stemmer med ordren. Avvik må reklameres senest åtte dager etter mottatt vare.

 

Forsinket levering
Dersom Klubben AS ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Klubben.no.

Hvis Klubben AS må rette opp eller levere varen på nytt og dette medfører at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgers regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på å rette opp feilen eller levere på nytt for samme mangel.

Dette gjelder ikke for bedrifter med mindre Klubben AS har med vilje opptrådt grovt uaktsomt og derfor forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Salgspant
Klubben AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Klubben.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Klubben.no eller Klubben.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Klubben AS.no sin side.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtar at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forvente å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i forbrukerkjøpsloven.

Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure
Hvis Klubben.no  blir utsatt for force majeure, det vil si hvis vi eller samarbeidspartnerne våre blir utsatt for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, naturkatastrofer, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt har Klubben.no rett til å stoppe sine forpliktelser overfor kundene i opptil to måneder, og etter denne perioden har begge parter rett til å heve avtalen uten å måtte betale skadeerstatning.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Klubben AS følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.