Lekeplass

Vi tar barnas sikkerhet på alvor! Det skal være mange utfordringer, men også trygt der barn leker. Vi tilbyr norskprodusert lekeplassutstyr. 

Produktene er miljøvennlige og innfrir alle krav til kvalitet og sikkerhet. Sammen med våre partnere stiller vi vår kunnskap til rådighet og hjelper deg med å planlegge din lekeplass, uansett størrelse.

Kontakt oss på : info@klubben.no eller telefon: +47 62 95 06 10 .