Morsomme Kin-ball leker

Kin-ball er ikke bare en sport. Den store lette ballen kan også benyttes til en rekke morsomme leker som "Toget", "Indiana Jones", "Tyggegummi" osv.

Se youtubeklippene nedenfor. Lekene passer både for barn og voksne og er svært godt egnet til kroppsøvingsfaget. Her blir det mye latter og moro! 

 

 

KIN-BALL Hundebeinet og hundebåndet

Elevene er delt inn i to like lag (rekke) og hver elev får et nummer fra 1-15 eller mer. Spilleren i midten av rekken er utstyrt med en Omnikin® rugbyball (hundebåndet) eller lignende. En Omnikin® Multiball  (hundebeinet) legges i midten mellom begge lag. Læreren roper så ut et nummer. De to elevene med dette nummeret henter hundebåndet hos sin lagkamerat og skal nå få hundebeinet til sitt hjem.

 

Hjemmet kan for eksempel være langsidene på gymsalen.  Medelevene som står på rekke har mulighet til å hjelpe sin lagkamerat med å flytte ballen i riktig retning mot hjemmet, så lenge de ikke beveger føttene eller bruker hendene. 

 

KIN-BALL Indiana Jones

Elevene plasseres  i to ringer - en ytre og en indre ring. Elevene i den indre ringen stiller seg med ansiktet mot elevene i den ytre ringen. En elev utpekes til å være Indiana Jones. Elevene i de to ringene skal nå forsøke å fange Indiana Jones med KIN-Ballen. 

 

Variasjoner:

 • bytt plutselig regning på ballen
 • når Indiana Jones er sliten, kan han bytte med en medelev 
 • utfordre Indiana Jones til å fullføre 5 runder før han blir tatt igjen av ballen

 

KIN-BALL Monstertrucken

Slå og trykk på ballen med ulik kraft. Elevene må spenne magemusklene.

Kin-ball Cowboyen

Plassere elevene i en sirkel rundt deg og be de om å innta cowboyposisjonen (vist på bildet). Deretter vil lærer teste cowboyrefleksene til hver enkelt elev, én etter én.

 

Det kan gjøres på to måter; 

 

Det første alternativet er å kaste ballen mot eleven. Eleven skal nå ta opp hendne og slå tilbake ballen, hvis ballen treffer nesen, haken eller magen har eleven ikke vært rask nok, og blir da eliminert og må sette seg ned. Lærer må passe på at han ikke kaster ballen for hardt.

 

Det andre alternativet er at læreren later som om hen kaster ballen uten å slippe den. Eleven skal forholde seg helt i ro. Hvis eleven beveger seg blir hen eliminert og må sette seg ned. 

 

De som lykkes fortsetter å spille, helt til det står igjen en elev som da blir mestercowboy.

 

Se instruksjonsfilmen her >>

Popcornmaskin - Six ball

Alle elevene danner en stor sirkel, liggende på rygg med føttene opp mot midten av sirkelen. De representerer nå popcornmaskinen. Lærer kaster deretter inn alle tilgjenglige Six-baller inn i sirkelen. Six-ballene er maiskornene i maskinen.

 

Formålet med dette spillet er at elevene skal holde maiskornene i maskinen så lenge som mulig, bare ved hjelp av føttene.

 

Når et maiskorn er utenfor maskinen, avgjør læreren om den skal med i spillet igjen. Det er ikke tillatt å bruke hendene. 

Nikke - Fange med SIX-ball

Alle elevene stiller seg i en stor ring. En elev med ballen går rundt i ringen og kommer fram til en person i ringen og sier for eksempel "nikke". Da skal personen gjøre det motsatte og fange ballen som kastes.

 

Hvis personen i midten sier "fange", skal man da nikke ballen tilbake. Gjør man feil, mister man ett liv. Alle starter med f.eks. 3 - 5 liv.

 

Poison med Six-ball

 

Hva går leken ut på:  Prøv å treffe motstanderne dine med six-ballene (ulike farger) uten å bli truffet selv. Det handler om å være den siste igjen.

 

Hvor mange baller:  Det er mulig å eksperimentere med det, men 3-5 baller på 25 elever kan være nok

 

Regler:

 • Alle mot alle
 • Man blir enig om et område som man spiller på 
 • Man kan setter opp matter, skummoduler, sprangkasser av skum eller lignende som litt beskyttelse
 • Ballen må rulles frem med hendene/fingrene

 

Hvordan blir man tatt:

 • Ved direktetreff uten at ballen spretter i bakken
 • Om noen fanger din ball som du har kastet

 

Feil

 • Om du går rundt med ballen i hendene
 • Om du ruller ballen og tar den opp og så begynner å rulle den igjen.
 • Hvis du holder ballen i 10 sekunder eller mer.
 • Hvis du ruller med to baller samtidig. Bare en ball om gangen
 • Om du kaster ballen din og den spretter på noen/noe, slik at den spretter tilbake på deg eller du tar den igjen blir du fanget (forgiftet). Du må bytte ball etter at du har hatt en farge. 
 • Om du treffer noen i hodet. Da blir begge tatt.
 • Om du stjeler ballen når noen bærer den

 

Hvordan kommer man tilbake i spillet?

 • Når den som treffer deg blir tatt
 • Om du gjør en feil må du vente i 20 - 30 sekunder på siden av banen før du kommer inn i spillet igjen.

 

 

Bubblegum Bulldog

 

Denne leken går ut på å komme seg fra den ene siden til den andre uten å bli truffet av den store ballen, kalt "Bubblegum". Den som blir truffet hjelper til med å ta de andre uten å flytte seg fra plassen sin.

 

Oppsett:

Tre spillere står i midten med en omnikinball.
Noen ekstra omnikinballer er spredt i spillområdet.

 

Etablere en startlinje og en mållinje - for sikkerhetens skyld bør denne linjen holdes unna vegger.

 

Alle andre spillere står bak startlinjen.

 

Slik spiller du:
På midtspillerens kommando "Bulldog" forlater spillerne startlinjen og prøver å krysse mållinjen på den andre siden av spillområdet uten å bli truffet av en ball.

 

Når spillere blir truffet, må de stå med føttene "klistret" til gulvet. Fra denne posisjonen kan de tagge andre spillere i påfølgende runder, eller slå en omnikinball mot løperne.

 

Fortsett å spille til det bare er igjen én eller ingen spillere.

Spark-kongen med Six-ball

Markér av et område med kjegler som blir banen. Spill gjerne på en fotballbane eller i en liten bandybane.

 

En elev er "sparkkongen". Sparkkongen har som mål å få med flere elever på sitt lag.

 

Dette gjør sparkkongen ved å sparke ballen slik at den treffer en annen elev. Blir man truffet, blir man sparkkongens medhjelper.

 

Blir man tatt, løper man og henter et bånd. Medhjelperne kan på samme måte som kongen brenne de andre elevene ved å sparke ballen på dem.

 

Det er ikke lov å bruke hendene. Ballen må hele tiden holdes innenfor banen. Hvis ballen går utenfor, må alltid kongen/medhjelperne starte med ballen. Den som er igjen til slutt, blir sparkkongen i neste runde.

Varm og kald

Bruk Omnikin Six-fargede baller til denne aktiviteten.

 

 • Fargene blå, grønn og lilla er utpekt som "kalde" farger.
 • Fargene rød, gul og oransje er utpekt som "varme" farger.

 

Tre spillere vil være fryserne i dette spillet og vil holde en "kald" fargeball. Tre andre spillere vil holde en "varm" fargeball slik at de kan tine opp spillere som har blitt tagget med en "kald" fargeball.

 

Når spillet begynner, vil de kalde spillerne bevege seg/drible rundt på spillområdet og prøve å tagge hvem som helst uten ball med sin ball for å fryse dem. Frosne spillere vil sitte på gulvet og vente på å bli reddet av en "varm" fargeball.

 

Spillere med en "varm" fargeball vil kaste ballen sin til en frossen spiller for å tine dem opp. Når spilleren er tint opp, beholder de den varme ballen og må prøve å tine opp en annen spiller fordi de nå har ballen i den "varme" fargen.

 

Spill hver runde i en angitt tidsperiode, og velg deretter nye fryserne. Det skal ikke være løping, bare rask gange. 

Firekant-Omnikin

Del spillområdet inn i kvadranter A, B, C, D ved å bruke kjegler.

 

Del klassen inn i fire grupper og plasser hver gruppe i en kvadrant på spillområdet.

 

Bruk en Omnikin Six-ball og utpeke kvadrat A som servekvadratet. Ballen serves til en av de andre 3 kvadratene. Mottakende kvadrat må deretter slå ballen ved hjelp av en akseptabel volleyballslag inn i en annen kvadrat.

 

Hvis et lag gjør en feil ved å spille ballen eller slå den utenfor banen, må de flytte seg til kvadrat D, og alle de andre lagene beveger seg nærmere kvadrat A. Målet er å komme til kvadrat A.

 

Variasjoner:

 • Tillat at ballen kan spretter én gang
 • Poengskåringsystem kan introduseres
 • Bruk mer enn én ball
 • Bruk spesifikke slag- eller idrettsferdigheter
 • Bestem startkvadratet ved stein, saks, papir.