Fotball

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge. 
 

 

At fotball engasjerer er sikkert og visst. 370 000 gutter og jenter deltar i en eller annen form for fotballaktivitet store deler av året, og 130 000 foreldre, frivillige, trenere og ledere sørger daglig for at barna har et godt fotballtilbud.  Barnefotballens verdigrunnlag bygger på tre pilarer: Fotball for alle, trygghet + mestring = trivsel og Fair Play.

På disse sidene har vi samlet informasjon som vi tror kan være til nytte for deg som trener og lærer for å tilrettelegge for fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. 

LETTBALL

BARNEFOTBALL 6 - 7 ÅR

BARNEFOTBALL 8 - 9 ÅR

BARNEFOTBALL 10 - 11 ÅR

BARNEFOTBALL 12 ÅR

SLIK VELGER DU RIKTIG FOTBALL

FOTBALL I SKOLEN

HVORDAN VELGE RIKTIG FOTBALLMÅL 

VINTERFOTBALL

FIFA QUALITY

BAZOOKA GOAL

SLIK SPILLER DU HJØRNEFOTBALL