Lettball

I januar 2022 ble det obligatorisk å spille med lettball for aldersgruppen 6-9 år!

 

Det har vært et ønske og en anbefaling blant klubbene i mange år at de yngste årsklassene i barnefotballen skal få spille med lettball. Det er blitt gjennomført pilotprosjekter over hele landet, både i 2016 og i 2020/2021 hvor klubbene har testet ut å spille med lettball og tilbakemeldingene har vært unisone: Vektreduksjonen på ballen har ført til bedre ballbehandling uavhengig av spillerens kroppsvekt og fysiske styrke.

 

Vektreduksjonen gjør at de yngre spillerne opplever mestring tidligere, noe som igjen bidrar til å gjøre fotball morsommere og at spillerne utvikler seg raskere.

 


Nå har både forbundsstyret i NFF samt dommerkomiteen godkjent et lovforslag hvor lettball er blitt den obligatoriske ballen for aldersgruppen 6-9 år. En lettball i størrelse 4 veier 290-320 gram kontra normalvekten på enn størrelse 4 ball som er på 360-380 gram. 
 

Fakta

Fra 1. januar 2022 blir «lettball – størrelse 4» fastsatt som ballstørrelse i kamper for spillere 9 år og yngre

Spilleregel 2 i tabellform                                                                                                           

            

 Str.

            
            

 Alder

            
            

 Trykk

            
            

 Vekt

            
            

 Lettball str 4

            
            

 Barn 6-9 år

            
            

 0,6 - 0,8 bar

            
            

 290-320 gram

            
            

 Fotball str 4

            
            

 Barn 10-14 år

            
            

 0,7 - 0,9 bar

            
            

 360-380 gram