Å holde barn i aktivitet

Barn er innstilt på å være i aktivitet fra naturens side. De er høyt og lavt og i konstant bevegelse! Etter hvert som barna blir eldre, kan det være en utfordring å få de til å ha nok aktivitet. Dette kan skyldes lekser og krav fra skolen, en følelse av å ikke være flink i sport, mangel på aktive rollemodeller eller opptatte foreldre som jobber. Og selv om mange barn har fritid på ettermiddagen, er det ikke mange foreldre som syns det er ok å sende barna ut i nabolaget alene for å leke og løpe rundt slik det var vanlig for noen generasjoner siden. Men selv om samfunnet ikke er lagt opp på samme måte som for noen generasjoner siden, så kan foreldre likevel oppmuntre og fremme aktivitetsglede og hjelpe barna med å forme vaner som varer! 

 

Jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke fordeler:

  • Sterke muskler og et sterkt skjelett
  • Aktivitet fremmer sunn og riktig utvikling
  • Opprettholde en sunn kroppsvekt
  • Minsker risikoen for å utvikle diabetes 2
  • Bedre søvn
  • Et mer positivt syn på livet og bedre humør

Barn som er fysisk aktive har også større tilbøyelighet til å være motivert, fokusert og lykkes bedre i skolen. Fysisk mestring gir også bedre selvtillit – uansett alder.

 

Hvordan motivere barna?

Barn og unge skal ha minst en time om dagen med aktivitet. Noen viktige nøkkelfaktorer som kan oppmuntre til det er:

 

Det er viktig å velge rett aktivitet for barnets alder, hvis ikke er det fort gjort at barnet kjeder seg eller går lei.

 

Barn må få muligheten til å være aktive og her har foreldre en viktig jobb å gjøre. Det er viktig at de voksne lager rom for aktivitet ved å ha utstyr for aktivitet, melder barna på aktiviteter de tror de kan like, tar med barna på lekeplassen og med til andre aktive steder.

 

Ekstra viktig er det å ha fokus på gøy. Barn har ikke lyst til å gjøre noe de ikke syns er gøy.

 

Når barn har funnet en aktivitet de syns er gøy, vil de gjøre mer av det! Å øve seg på å svømme eller sykle styrker evnene og gir de en følelse av mestring. Særlig gjelder dette når anstrengelsene de gjør seg blir sett og lagt merke til. Dette vil ofte oppmuntre til gjentagende aktivitet. 

 

Aktivitet utfra alder

Den beste måten for barn å bli fysisk aktiv på er ved å innlemme fysisk aktivitet inn i den daglige rutinen. Småbarn og førskoleelever bør leke aktivt flere ganger om dagen. Barn fra 6 år og opp mot myndighetsalder bør ha minst en time med aktivitet hver dag. Dette kan innebære frilek hjemme, aktivitet i skolen i gymtimen eller i friminutt eller gjennom organisert idrett. 

 

Råd ut i fra alder

Førskolebarn: Førskolebarn trenger lek og trening som hjelper de med å fortsette å utvikle viktige motoriske ferdigheter slik som å sparke eller kaste en ball, leke sisten eller følge lederen, hinke, sykle eller løpe hinderløp.

 

Selv om enkelte aktiviteter og organisert idrett er åpne for barn ned mot 4 års alderen, er ikke dette å anbefale før enn de er eldre. 

 

Førskolebarn forstår ofte ikke komplekse regler og mangler oppmerksomhetsspennet, ferdighetene og koordineringen som trengs for å delta i organisert idrett. I stedet for å spille på et lag, kan de jobbe med basistrening og grunnleggende ferdigheter. Turn for småbarn og tumlegrupper kan være et fint startpunkt.

 

Skolealder: Når barna har begynt på skolen, øker ofte tiden som brukes foran skjermen. Utfordringen for foreldre er å hjelpe barna med å finne fysiske aktiviteter de liker og føler de mestrer. Dette kan variere fra tradisjonelle idretter som fotball og håndball til kampsport, sykling, fotturer og å spille ute.

 

Når barna lærer grunnleggende ferdigheter og enkle spilleregler i tidlig skolealder, er det kanskje bare noen av barna som tegn på gode, atletiske ferdigheter. Etter hvert som barna blir eldre, blir forskjeller i evne og personlighet tydeligere. Engasjement og interessenivå følger ofte med evnen, og det er derfor det er viktig å finne en aktivitet som er riktig for barnet ditt. Tidsplaner og organisering begynner å bli viktig i løpet av disse årene, men ikke glem å sette av litt tid til fritid og ikke-organisert lek også. 

 

Tenåringer: Tenåringer har mange valg når det gjelder å være aktiv og kan være aktive på samme måte som voksne. De kan trene på treningsstudio, eller starte med yoga, skateboarding, sykling, boksing, kampsport.

 

Barnets personlighet

I tillegg til barnets alder, er det viktig å ta hensyn til barnets personlighet. Personlighetstrekk, genetikk og atletisk evne påvirker ofte barnas holdninger til å delta i idrett og fysisk aktivitet, spesielt når de blir eldre. 

 

Hvilken av disse tre typene beskriver barnet ditt best?

  1. Ikke sportslig anlagt: Dette barnet har liten eller ingen interesse for fysisk aktivitet og føler det kommer til kort når det gjelder atletiske ferdigheter.  
  2. Den tilfeldige idrettsutøveren: Dette barnet er interessert i å være aktiv, men er ikke en av stjernespillerene og blir motløs i et konkurrerende miljø. 
  3. Idrettsutøveren: Dette barnet har gode sportslige evner, er med på organisert idrett og vil  sannsynligvis øke tempo og intensitet i konkurranser.

Om du forstår hvor barnet ditt befinner seg i disse kategoriene er det ofte enklere å hjelpe barna med å finne de riktige aktivitetene slik at de oppdager gleden ved å være i fysisk aktivitet. 

 

Idrettsutøveren vil for eksempel være med på fotballaget, men den tilfeldige utøveren gleder seg over å spille basket hjemme i hagen. Det ikke sportslig anlagte barnet trenger foreldrenes hjelp i større grad til å prøve ut ulike aktiviteter og må stadig oppmuntres til aktivitet.

 

Uansett nivå og hvor barnets interesser ligger er det viktig å oppmuntre barna til å være aktive selv om de ikke er toppidrettsutøvere. Alle barn kan og bør være fysisk aktive! Positive holdning fra foreldre vil hjelpe barn som er motvillige til å trene.

 

Vær aktiv selv og støtt barna dine interesser. Hvis du starter dette tidlig, vil de se på aktivitet som en normal - og morsom - del av familiens hverdagslige rutine.