Skøytelek til gym og fritid

 

Minusgradene har fått godt feste i deler av landet. Mange skoler og idrettsanlegg har laget en egen skøytebane til glede for elevene i skoletiden og for de som vil ut på vinterlek på kveldene og i helger. 

Akkurat som med ski kan mange av våre tradisjonelle gymaktiviteter også gjøres på skøyter. Under har vi samlet et knippe leker som kan bistå i å gjøre barna tryggere på isen. Husk at all lek på is krever bruk av hjelm!  

 

Nummerkappløp 

Elevene deles inn i lag med ca 5 deltagere pr lag, viktig med like lag. Lagene stiller seg opp langs den ene siden av banen og hvert lagmedlem får nummer fra 1 og oppover. Læreren roper et tall og den som har det nummeret på laget, løper distansen/løypa som er markert og tilbake til laget. Førstemann tilbake til laget sitt scorer 1 poeng til laget. Her er det ingen låste regler, læreren kan skape variasjon og gjetning blant barna ved å variere på hvilket nummer som ropes. Vil læreren rope samme nummer to ganger på rad kan læreren gjøre det. Distansen som skal skøytes må tilpasses alder og ferdighetsnivå på barna.     

 

Røver og politi 

Velg et område av banen som skal være fengsel. Det velges et antall elever som skal være politi og disse skal fange de andre elevene som er røverne. Når politiet har fanget en røver, tas de med til fengselet hvor de må være helt til de blir befridd av andre røvere som ikke er tatt. Hvor mange som er politi velges ut fra antall elever, ferdigheter og størrelsen på banen.  

 

Femte hjul på vogna 

Velg en elev som er jeger og en elev som er den jagede. Resten av elevene skøyter rundt i par. Den jagede kan befri seg selv fra jakten ved å hekte seg på et par. Den i paret som den jagede ikke hekter seg på blir da overflødig og tar plassen som jaget. Om jegeren klarer å fange den jagede bytter de to plass.  

 

Slå på ring 

Elevene lager en ring og en elev er på utsiden av ringen. Eleven på utsiden går rundt ringen og klapper en elev på ryggen som må bryte ut av ringen og skøyte rundt og tilbake til plassen sin før den som klappet rekker å gjøre det. Den som klapper må bytte fartsretning for ikke å få en for stor fordel. 

 

Snipp, snapp, snute 

Lag to frilinjer i ytterkanten av banen, denne kan markeres med skilekstolper eller kjegler eller tau. Elevene deles inn i par hvor en snipp og den andre er snapp. Parene står rygg mot rygg midt på banen. Viktig med god avstand til sidemann, slik at det er plass til å snu seg kjapt og skøyte avgårde. Læreren roper ut snipp, snapp eller snute. Om læreren roper snipp skal alle snippene prøve å nå frilinjen sin uten å bli tatt av sin snapp. Om snipp når frilinjen uten å bli tatt av snapp, er det ett poeng til snipp. Om snapp klarer å ta snipp før snipp kommer til frilinjen er det ett poeng til snapp. Elevene som er i par konkurrerer seg imellom om å samle flest poeng. Roper læreren snute er det ingen som skal skøyte og det er om å gjøre å stå stille. Om noen skøyter mister de et poeng.  

 

Haien kommer! 

Den gode, gamle klassikeren «Haien kommer!» kan også lekes med skøyter på beina. Del elevene inn i tre eller fire fiskeslag og velg hvem som skal være haien. Haien stiller seg midt på banen og fiskene står i hver sin «stim» i hjørnene av banen. Viktig at fiskelaget har bestemt seg for hvilken fisketype de er! Læreren roper så ut enten ett og ett fiskeslag om gangen eller alle fiskene samtidig. Fiskene som det kalles på skal gå rundt haien og når læreren roper «Haien kommer!» skal fiskene prøve å komme seg tilbake til hjørnet sitt uten å bli tatt av haien. Blir du tatt av haien, blir du også en hai og slik fortsetter leken til alle er blitt haier. Dette er en lek som kan tilpasses veldig, bli enig om spillereglene før man setter i gang.    

 

Slangen slår krøll på seg 

Alle elevene danner en lang rekke ved å holde godt fast rundt livet på hverandre. Førstemann i rekka blir slangens hode og skal få tak i sistemann i rekka som blir halen. Her er det om å gjøre at slangen holdes sammen og ikke sprekker opp. Jo lengre slangen er, jo vanskeligere blir det for alle å holde seg fast og følge bevegelsene. Er slangen kort, er det mye vanskelige for slangen å fange halen.  

 

Kråke søker make 

Dette er en variant av stolleken på skøyter. Lag en markering i form av en linje ved hjelp av et tau eller kjegler i andre enden av banen. Elevene går fritt ute på isen helt til læreren gir et signal. Da må alle finne seg en partner og stille seg opp langs denne markeringen. Sistemann eller par inn ryker ut.  

 

Lenkesisten 

Elevene deles inn i to grupper og stiller seg på hver sin banehalvdel. Et barn hva hvert lag skal stå på midten av banen. Disse lenker seg sammen med armene og skal fange de andre barna når de ropes ut på banen etter signal fra læreren. De som fanges blir en del av lenken som vokser helt til alle er fanget.  

 

Nordavind og sønnavind 

To eller flere elever velges ut til å være nordavind. Antall nordavind elever velges ut fra hvor stor gruppen er. Velg et mindre antall elever som skal være sønnavind. Når det er klart, skal alle skøyte rundt på banen. Nordavind elevene er på jakt etter elever å fryse og de fryses ved at de blir tatt. Et kakk på skulderen for eksempel. Når de er kakket kan de ikke røre på seg og må vente til de befris av sønnavind elevene. Det bør være flere nordavinder enn sønnavinder og størrelsen på området det skal blåses i bør være av en størrelse som er tilpasset barnas skøyteferdigheter og alder.  "Mange" vinder gir høy aktivitet, men det blir også få å jakte på. Ved å bytte hyppig, kan alle få prøve seg som både nordavind og sønnavind.