Ultimate frisbee / Ultimate volleyball

Ultimate er et «ikke kontakt» spill som vanligvis spilles med en frisbee. Det kan også spilles med en volleyball. Det er to lag som konkurrerer om å få inn flest mulig mål ved å få inn frisbeen eller volleyballen inne i motstanderens målsone. Det er ikke lov å løpe eller gå mens du holder i disken/volleyballen men det er lov å pivotere som de gjør i basket for å skaffe seg oversikt over banen. 

 

Ultimate spilles hovedsaklig på gress eller kunstgress og det kan også spilles på stranden eller innendørs som er det vanlige i Norge. Det spilles med blandede lag men det finnes også egne kvinneklasser samt åpen klasse. 

 

De to lagene som består av sju spillere på hvert lag. Spilles Ultimate innendørs eller på stranden, er det fem spillere på hvert lag. 

Det deles inn i et angrepslag som skal forsøke å lage poeng i målsonen og et forsvarslag som skal hindre angriperlaget å score poeng. Forsvarerlaget skal gjøre det vanskelig for angriperne – enten ved å fange disken mens den er i luften, slå den vekk, eller ved å posisjonere seg slik at det angripende laget gjør en feil og kaster bort disken.

Gressbanen til Ultimate har en målsone på 23 meter i hver ende og et spillefelt på 64 meter. (totallengde 110 meter) Bredden på banen er 37 meter. Om Ultimate spilles på stranden, Beachultimate, er banen litt smalere og kortere. I en innendørs hall er man prisgitt den banen man har og håndballbanen er som regel banen som benyttes. Det viktigste med banen er at underlaget er trygt og at det er god nok plass med store nok målsoner i hver ende. 

 

Målet med spillet er å samle så mange poeng som mulig. Laget som har flest poeng ved spillets slutt er det vinnende laget. Spill kan gå på tid eller til et visst antall poeng («point cap») eller ulike kombinasjoner av disse.

Slik spiller du Ultimate

Spillets start

Lagene startet spillet i hver sin målsone. Forsvarerlaget starter ved å kaste disken så langt de klarer mot angriperlaget. Spillerne løper ut på banen mens disken eller volleyballen flyr i lufta. Du kan plassere deg som du ønsker. Det angripende laget kan ha blitt enige om å stille seg i en gitt formasjon før spillet starter, da kan det forsvarende laget gå på hver sin angrepsspiller. Går disken eller ballen forbi målsonen som angriperne sto i ved spillets start, hentes disken/ballen frem til mållinjen. Om disken/ballen flyr over sidelinjen, henter en på angrepslaget disken/ballen og flytter den inn til det punktet på sidelinjen hvor den passerte. (Denne regelen er noe annerledes på en innendørs bane)

Den på angrepslaget som tar disken/ballen eller henter denne skal så kaste disken til en medspiller. 

 

Progresjon og poeng

Når en spiller har disken/ballen i hendene, må det ene beinet til spilleren være fast på et punkt på banen. Det vil si at spilleren ikke kan løpe eller gå med disken/ballen i hånda men spilleren kan pivotere slik de gjør i basket for å skaffe seg oversikt over banen og hvor spillerne befinner seg. Spilleren må nå kaste disken/ballen til en medspiller, som griper disken/ballen og stopper løpet, for selv å stå stille med ene beinet fiksert på et punkt. Nå er det denne nye spilleren sin tur til å kaste disken videre til neste medspiller, osv. Om en av spillerne klarer å motta disken/ballen inne i målsonen i den motsatte enden av banen uten at det først skjer en turnover får dette laget ett poeng. Det laget som fikk poeng beholder disken/ballen, og samles i den målsonen de lagde poenget. Dette laget går nå også over til å være forsvarere, og et nytt spill settes i gang (som beskrevet under Spillets start). Merk at dette betyr at lagene nå har byttet målsoner, slik at man over tid får lik fordel/ulempe av eventuell vind og andre lokale forhold.

 

Turnover

Det blir turnover om disken/ballen går i bakken, eller går utenfor banen eller fanges opp av det andre laget. Det forsvarende laget overtar disken/ballen og blir angripere. Dette skjer uten stans i spillet, unntatt det som må til for å hente disken/ballen. Det er viktig å huske på at dette er en «Ikke kontakt» sport, det er ikke tillatt å berøre en motspiller på en slik måte at det endrer spillets gang.

 

Om en angriper har et godt grep om disken/ballen og både angriperen og disken/ballen går i bakken uten at angriperen mister grepet om disken/ballen, er ikke det å regne som en turnover. Spilleren som har disken kan reise seg opp og fortsette spillet på vanlig måte.

Det er enklere å spille angrep enn forsvar, så ved Ultimate på høyt nivå er det vanlig at det laget som starter i angrep scorer, uten noen turnover. På lavere nivå er turnover veldig vanlig så spillets retning kan snus mange ganger i løpet av et spill.

 

Feil

Ultimate er et vennskapelig spill der «spirit of the game» står sterkt. Det er ingen dommer tilstede under spillet og det er spillerne selv som står ansvarlig for å varsle feil av forskjellig type (om noen har spilt videre selv om disken gikk ut, eller at noen har hindret en motspiller på ulovlig måte). Reglene er laget slik at målet ikke er å straffe spilleren som har gjort feil, men heller prøve å rette feilen som har skjedd. Laget som får en slik «call» mot seg kan velge å erklære seg enig («no contest») eller uenig («contest») i at det aktuelle regelbruddet har skjedd, med forskjellig effekt.

 

Som regel stopper spillet opp noen sekunder, feilen rettes opp og spillet fortsetter. Man har også muligheten til å diskutere forholdet og/eller spørre tilskuere, men det er kun spillerne som faktisk er på banen som har lov til å gjøre slike «calls». Om man ikke blir enig, er det vanligste å gå tilbake til spillets tilstand slik den var før feilen skjedde.

 

Forsvar

Under spillet er det mye fokus på angriperne. Forsvarerne har den sekundære rollen under spillet, men er naturlig nok like viktige. Den vanligste forsvarstaktikken er av hver forsvarer konsentrerer seg om én angriper under hele poenget, og følger denne personen. I de fleste tilfeller vil forsvareren prøve å blokkere én av sidene og gjøre det umulig for spilleren å ta ulike kast. Blokkering av begge sidene er veldig vanskelig og ender gjerne med at begge sider forblir åpne. De andre forsvarerne vet hvilken side som er «åpen» og hvilken side som er «lukket» og kan plassere seg tilsvarende i forhold til spilleren de dekker opp.

 

Telling

Når en forsvarer er innenfor tre meter fra sin angriper (det er ikke lov å være to på én) kan forsvareren begynne å telle sekunder. Telling må foregå høyt, slik at spillerne i nærheten kan høre det. Angriperen er da nødt til å kaste disken før forsvareren er kommet til 10 (utendørs) eller til 8 (innendørs).