Støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag

Vi vet at klubbdrift i idrettslag ofte er basert på frivillig arbeid og at økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger innenfor norsk idrett.

Her er noen:

 

Extrastiftelsen.no | Gjensidigestiftelsen.no | Norges idrettsforbund (Spillemidler til utstyr) | Idrettskretser | Legatsiden | Sparebankstiftelsen.no | Sparebank 1 | Storebrand | Tine | Klubben Aktivitetsstipend | www.lions.no  |  www.rotary.no

 

Frister og søknadskriterier endres noe fra år til år. De fleste fond og legater har elektroniske søknadsskjemaer. Det er viktig å sette seg inn i søknadskriterier før du søker og evnt rapportering. Husk også å søke bedrifter i ditt lokalmiljø.

Ta kontakt på Telefon: 62 95 06 10 eller e-post: info@klubben.no for tilbud.