Gjensidigestiftelsen

 

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og er både en betydelig finansiell aktør og en viktig bidragsyter til samfunnsnyttige formål. I fjor sommer tildelte Gjensidigestiftelsen 50 millioner kroner til 315 prosjekter som skulle skape gode sommeropplevelser for barn og ungdom. Les mer her.

 

Noe å glede seg til i sommer!

Koronapandemien er ikke over,og vi går fortsatt en usikker og krevende tid i møte. Derfor ønsker Gjensidigestiftelsen å gjenta suksessen fra i fjor ved å skape gode sommeropplevelser for barn og unge i 2021. Lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter kan nå søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

 

Søknadsfrist er 9. mars 2021

 

 

I fjor sommer tildelte Gjensidigestiftelsen 50 millioner kroner til 315 prosjekter som skulle skape gode sommeropplevelser for barn og ungdom.

Tvedestrand badepark – den ville ideen som ble virkelig!

Sommersesongen 2014 åpnet Tvedestrand badepark. Parken er en oppblåsbar aktivitetspark i vann hvor vi har levert oppblåsbare flyteelementer fra tyske Wibit. Klatrevegger, sklier, husker, fjell og balanseballer som gir uendelige timer med moro i vannet. Sommeren 2016 hadde badeparken rundt 40.000 badegjester!

 

 

Det var da leder av Tvedestrand frivillighetssentral, Lars Henrik Molleklev så badeanlegget på Kadettangen i Bærum at han fikk ideen om en egen badepark i Tvedestrand. Ideen ble diskutert med Gjensidigestiftelsen da den passet godt i forhold til stiftelsens satsning på trygghet og helse. Vi ble enige om at ideen skulle videreutvikles, kommunen måtte også bli med på laget forteller Molleklev.

 

Som så mange andre kommuner, er også budsjettet i Tvedestrand kommune stramt og det var ikke rom for en badepark i budsjettet. Men kommunen så verdien i ideen, å få til en badepark ville virke både forebyggende og aktivitetsskapende og virke positivt inn på folkehelsen. Prosjektet måtte beskrives i en skikkelig søknad til Gjensidigestiftelsen og det måtte lages et budsjett. Vi tok kontakt med Wibit i Tyskland, der ble vi høflig henvist til Klubben.no som er deres importør i Norge sier Molleklev.

 

Da ballen først hadde begynt å rulle gikk det fort. Det ble besøk hos produsenten i Tyskland og det ble befaring på Kadettangen i Bærum. Det ble gitt opplæring i rigging og riktig bruk av utstyret i Tyskland. På Kadettangen fikk vi lære at det kan gå ganske vilt for seg i slike anlegg, så det er viktig å tenke sikkerhet, skilting og hva slags type vakthold man skal ha ved anlegget forklarer Molleklev.

 

Anlegget ble skiltet på norsk, engelsk, tysk, spansk og polsk og når det da åpnet i 2014 etter et snaut års forberedelser og grundig planlegging ble anlegget en gedigen suksess. Tilbakemeldingene er entusiastiske både fra tilreisende og lokalbefolkningen. Barn, unge og familier kommer hit og koser seg. På sidelinjen står eldre både med og uten rullator og gleder seg som tilskuere. Kommunen har fått inn parkeringsinntekter og handelsstanden har merket økt omsetning om sommeren på grunn av alle gjestene i anlegget forteller Molleklev som er utrolig glad og takknemlig for all støtte og besøkende til Tvedestrand badepark.