Spillemidler til utstyr fra NIF

 

Godkjent utstyr til Allidrett for barn og ungdom

(list gjelder fra 2021, for 2020 vurderes søknadene opp mot hovedkategoriene trenings-, konkurranse- og sikkerhetsutstyr)