Spillemidler til utstyr fra NIF

Norges Bandyforbund har flg utstyr på sin liste over godkjent utstyr til spillemilder: vant til bandy
vant til innebandy, mål til bandy, mål til innebandy, rekrutteringspakker for bandy- og innebandyskoler. Her er vårt utvalg ifht dette: