Spillemidler til utstyr fra NIF

Norges Danseforbund støtter i år: Speil og ballettbarrer.