Spillemidler til utstyr fra NIF

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund (NIF) setter årlig av et stort beløp fra spillemidler til utstyr som tildeles klubber og særforbund hvert år. Idrettslag og særforbund tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. 

 

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020.

Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.


Utstyrsliste

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. Her er lista for 2020 fra NIF. Søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2020 er onsdag 10. mars 2021.  Oppdatert info om søknadsfrister osv finner du her.  Er du i tvil om du kan søke eller ikke? Ta kontakt med ditt særforbund.

 

Tildeling

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.
Se anbefalt utstyr fra Klubben.no nedenfor. 

Norges Fotballforbund støtter i 2020 følgende produkter:

  • Minimål for treerfotball (størrelse: 1,2-1,5 meter bredde x 0,75-1,0 meter høyde)

  • Bane treerfotball (vant/nett/) (anbefalt størrelse 10 x 15 meter)

  • Komplett mål 5x2 m

  • Komplett mål 3x2 m

Ta kontakt på Telefon: 62 95 06 10 eller e-post: info@klubben.no for tilbud. Se vårt utvalg her: