Stiftelsen DAM

Stiftelsen DAM er blant Norges største stiftelser som gir pengestøtte til helse og forskningsprosjekter hvor bedre folkehelse er i fokus. DAM stiftelsen har sitt utspring i et samarbeid mellom Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelse som på slutten av 80tallet arbeidet med å utvikle et landsomfattende tvspill der overskuddet skulle gå til frivillige helseorganisasjoner.  Siden oppstarten har Stiftelsen DAM delt ut over 4 milliarder kroner til frivillige helseprosjekter over hele landet. 
 

Stiftelsen DAM har fire faste program:

  1. Helse
  2. Forskning
  3. Ekspress
  4. Utvikling

 

Helse

er det største programmet til Stiftelsen DAM og rundt to tredjedeler av midlene går til dette. Helseprogrammet støtter tidsavgrensede helseprosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltagelse. Prosjekter i helseprogrammet omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

 

Forskning
er stiftelsens nest største program og ca en tredjedel av midlene som dels ut går til prosjekter innen forskning. Forskning støtter som navnet tilsier, helseforskning rettet mot målgrupper som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltagelse. Forskningsprogrammet omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, folkehelsearbeid og omsorgsarbeid. Et av hovedmålene er å knytte forskningen tettere opp mot helseutfordringene Norges innbyggere møter i hverdagen. 

Ekspress
er det minste programmet i Stiftelsen DAM. Hvert år avsettes 12 millioner kroner til dette programmet og det fordeles på to utlysninger. Ekspress er ekslusivt for stiftelsens medlemsorganisasjoner slik at hvis du har et prosjekt som trenger støtte som passer inn under programmet Ekspress må du samarbeide med en medlemsorganisasjon. Ekspressprogrammet har som formål å støtte små, enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på frivillighet og lokal aktivitet. Ekspressprogrammet har fått navnet sitt nettopp fordi de har et enklere søkeskjema og raskere saksbehandling for å laget kortest vei mellom ide og gjennomførelse. 


 

Utvikling
er det aller nyeste programmet til Stiftelsen og programmet støtter tidsavgrensede forsknings-og utviklingsprosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltagelse. Søkeprosessen til utvikling skjer i to trinn, først sendes en kort søknad hvor prosjektet skisseres. De søknadene som kommer lengst i prosessen inviteres til å sende full søknad.

 

Hvordan søker du?

  1. Finn deg en samarbeidsorganisasjon! Stiftelsen DAM har over 180 godkjente samarbeidsorganisasjoner som kan hjelpe deg med å gjennomføre ditt prosjekt.
  2. Hvilket programområde er best for ditt prosjekt? Er det et helseprosjekt eller passer det best innunder forskning eller utvikling? Er det et prosjekt som kan få støtte av Ekspress?
  3. Når du har funnet organisasjonen som kan ta prosjektet ditt videre sender de søknad med en presentasjon av ideen din, så er det bare å vente og se om du får gjennomslag. Les mer på Stiftelsen Dams egne sider her.