Støtte- og tilskuddsordninger 
for idrettslag

Vi vet at klubbdrift i idrettslag ofte er basert på frivillig arbeid og at økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger innenfor norsk idrett.  Frister og søknadskriterier endres noe fra år til år. De fleste fond og legater har elektroniske søknadsskjemaer. Det er viktig å sette seg inn i søknadskriterier før du søker og evnt rapportering. Det kan også være at deres idrettslag ligger i et område hvor bedrifter i nærområdet har støtteordninger så det kan være smart å undersøke og å søke hos om de har.

 

Her er noen støtte- og tilskuddsordninger du kan søke støtte hos:

 

Jente spiller basketball med Klubben Dunk basketball

Klubbens aktivitetsstipend

Aktivitetsstipendet har en verdi på 20.000 kroner og deles ut to ganger i året. Aktivitetsstipendet kan søkes på av både lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner.

Solørstipendet

Vårt populære aktivitetsstipend får en egen lokal variant for kommunene Grue, Åsnes og Våler i Solør. Dette stipendet kan alle lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner som driver utøvende sport/aktivitet i Solør søke på. 

 

Spillemidler til utstyr fra NIF

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund (NIF) setter årlig av et stort beløp fra spillemidler til utstyr som tildeles klubber og særforbund hvert år. 

Støtte for allidrett

Alle idrettslag med allidrett for barn kan søke Norges idrettsforbund (NIF) om oppstarts og utviklingsstøtte.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter organisasjoner som vil inkludere og beholde flere i organisert fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser. 

Stiftelsen DAM

Bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring. Stiftelsen DAM gir støtte til helseprosjekter og - forskning.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Storebrand "Vi heier på"

"Vi heier på" - konkurransen er et av mange tiltak Storebrand gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

TINE - Gi næring til drømmene

Tine ønsker å skape et mer aktivt Norge. Derfor sponser de aktiviteter der man selv deltar, lærer og opplever. Hvem har ikke hørt om TINE Fotballskole og TINEstafetten.

Sparebank - Et levende lokalmiljø

Det finnes mange frivillige, ildsjeler og engasjerte mennesker i Norge. Noen ganger er det nok med engasjement og vilje - andre ganger trengs litt økonomisk støtte. Sparebankene rundt om det ganske land ønsker å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. Søk "gavemidler sparebank" for å få opp gavemidler hos de ulike Sparebankene.