Sitteballer

 

Barn i dag er mer stillesittende enn tidligere. Mye tid blir brukt foran en TV, pc, nettbrett eller lignende.  Lærere ønsker i dag i større grad å aktivisere barna mer nettopp for å styrke deres motorikk, balanse og aktivitetsnivå. På en sitteball sitter man aktivt uten å bli sliten og man bedrer konsentrasjonen. Sitteball kan ha en god effekt på barn med ADHD problematikk der utfordringen nettopp kan være å sitte stille på stolen. Med en sitteball kan man bevege og endre sin kroppsstilling uten å virke forstyrrende på medelever. Man får naturlig utløp for indre uro ved å kunne bevege seg og endre sittestilling i løpet av timen. Den er også myk å sitte på.

 

Sitteballen gir en aktiv holdning ved at man hele tiden må opprettholde balansen. Rygg- og magemuskler styrkes og man får bedre balanse. Variert sittestilling gir aktiv bruk av ryggens muskler.


Bruk av sitteball vil kunne forebygge ryggplager senere i livet - og det er greit å starte tidlig!

 

Vi anbefaler følgende størrelser på sitteballene i forhold til personhøyde

 

Personhøyde- Ballstr i diameter 
 

120-150 cm - Ball str: 45 cm
150-165 cm - Ball str: 55 cm  
160-180 cm - Ball str: 65 cm  
180-190 cm - Ball str: 75 cm

Sitteputer


Sitteputer har en destabiliserende effekt som fremtvinger bevegelse i ryggen og musklene styrkes. Sitteputer kan med fordel brukes på barn med konsentrasjonsvansker på skolen? Noen foretrekker også å sitte på balanseputer.