Treningsrom i videregående skoler?

 

Nyere forskning utført ved Imperial College i London viser at 1 at 8 personer på verdensbasis er ekstremt overvektige. I følge Folkehelseinstituttet har 16-17 prosent av ungdommer i Norge en vekt som tilsier at de lider av fedme eller er overvektige. Dette er tall fra 2012, men det er stor sannsynlighet for at tendensen er forverret eller den samme. 


Overvekt er ofte relatert til en rekke livsstilsykdommer, psykisk stress og nedsatt livskvalitet. Det er derfor viktig å legge til rette for at alle elever uansett utgangspunkt har mulighet til å aktivisere seg i trygge omgivelser.

 
Noen ganger har elever med en vektproblematikk en høyere terskel for å delta i klassiske gymaktiviteter som vi finner i VGS, da disse aktivitetene i noen tilfeller innebærer fysisk kontakt og synliggjøring av elevers prestasjonsevne. Dette kan igjen påvirke fraværet i gymtimene. Individuell trening i et treningsrom kan virke mindre avskrekkende, og dermed være et tiltak for å aktivisere disse elevene.


Det er anbefalt at overvektige personer trener høyintensitets- og lavintensitetkondisjon i tillegg til styrketrening av store muskelgrupper.

 
Her er noe av treningsutstyret vi anbefaler til denne målgruppen, det er brukervennlig og av svært god kvalitet. For å få et unikt tilbud tilpasset deres rom og budsjett vennligst ta kontakt brede@klubben.no.
 

Du kan også nå oss på telefon: +47 62 95 06 10 eller e-post info@klubben.no
 

Treningsrom med ribbevegg
Kjøp
20%
4 669,-
5 837,-