International Basketball Federation

Det internasjonale basketballforbundet er den organisasjonen som bestemmer de internasjonale reglene i basketball, avholder verdensmesterskap, utnevner dommere og så videre. De godkjenner produkter.