Gutt som spiller flaggfotball, han holder en amerikansk fotball mens han løper

Flaggfotball

Flaggfotball er en variant av amerikansk fotball/rugby der jenter, gutter, store og små kan spille sammen.

 

Flaggfotball er en variant av amerikansk fotball/rugby der takling av motstander er byttet ut med å rive av et flagg fra motstanderens belte. Utover dette er målet med spillet fortsatt det samme; å prøve å score så mange poeng som mulig.

 

Med noen få enkle regler kan du lære å spille flaggfotball på kort tid. Denne populære aktiviteten krever lite utstyr og er perfekt for spillere i alle aldre og alle ferdighetsnivåer.  Aktiviteten kan spilles både inne- og utendørs. Den kan spilles med 5 - 8 spiller på hvert lag.

 

 

Aktiviteten går ut på å føre ballen til andre siden av banen uten at motstanderen napper  av flagget til spilleren som har ballen.

 

Spillerne kan sparke, bære og kaste ballen for å flytte den opp på banen.

 

Man har 4 forsøk for å ta seg til midtlinjen og deretter 4 forsøk på å score mål. Det er selvfølgelig mulig å score i første forsøk. En forsvarer kan slå ned en pasning som er i luften, men kan ikke stoppe motstanderen med fysisk makt. Motstander skal stoppes ved å nappe halen på vedkommende som har ballen.

Banen

Offisiell størrelse på banen er 25 meter bredt og 70 meter langt, men for yngre spillere kan man gjerne velge en bane som er halvparten eller til og med en tredjedel - litt avhengig av hvor stort område man har til rådighet. Det viktigste er at underlaget er jevnt slik at ingen lag har en fordel.  En håndballbane, fotballbane eller basketballbane kan med fordel brukes.

 

Marker målområdet - dette bør være minst 5 meter dypt, i tillegg bør man markere opp en "Ingen løping" soner i henhold til illustrasjonen. Markering kan gjøres med markeringskjegler, markeringsbånd etc. 

 

Det angripende laget har nå 4 forsøk for å ta seg til midtlinjen, og 4 forsøk på å ta seg til målområdet for å score.

 

Forberedelser

Samtlige spillere på banen skal ha flagg på til enhver tid. Flaggene skal henge på siden av hoften, et på hver side, og vendt utover. Beltet skal være stramt (ikke henge løst)

 

 

Start av spill

Hvilket lag som skal starte med ballen avgjøres ved å slå kron eller mynt, eller stein, saks, papir.

 

Lagene stiller seg opp på sin banehalvdel. Første forsøk starter alltid på linjen for "Ingen løping" sonen på egen banehalvdel.

 

Kick-off gjøres ved at en angrepsspiller kaster ballen bakover mellom egne bein til en av sine motspillere. 

 

Spillerne kan sparke, bære og kaste ballen for å flytte den oppover på banen. En forsvarer kan slå ned en pasning som er i lufta, men kan ikke stoppe motstanderen med fysisk makt. 

Går ballen i bakken, en forsvarer klarer å ta et flagg fra angripende spiller(som har ballen) eller angriperen (med ballen) løper av banen, eller scorer mål er forsøket over.

Går ballen i bakken stanses spillet og ny kick-off må foretas der ballen gikk i bakken.  Dersom motstander klarer å nappe flagget av den som har ballen, skal han markere dette ved å stoppe opp og holde flagget i været. Spillet stanses, og ny kick-off må foretas fra stedet flagg-nappingen fant sted. Om angriper løper av banen (med ballen) startes spillet midt på banen der spilleren passerte sidelinjen.

 

Når et lag har ballen har de 4 forsøk på å ta seg til midtlinjen eller å score mål. Når de passerer midtlinjen får de 4 nye forsøk på å score mål. Klarer de ikke oppgaven på sine 4 forsøk går ballen over til det andre laget som starter sitt første forsøk på sin "Ingen løping" sone.

 

Man skal ikke ta flagget til andre spillere enn vedkommende som har ballen. 

 

Takling, dytting, holding eller felling av motstander er ikke lov - da får det andre laget automatisk poeng. Hvis den usportslige oppførselen er alvorlig - går ballen over til motstander. 

Scoring - poeng

En touchdown scores av en spiller som enten løper inn i motstanderens målområde med ballen eller av en spiller som tar imot ballen i målområdet.

 

En touchdown gir 6 poeng, og utløser et ekstra forsøk på å score poeng. Laget kan velge å score 1 ekstra poeng 5 meter fra motstanderens målområde, eller 2 poeng 12 meter fra motstanderens målområde. 

 

1 ekstra poeng

Det angripende laget stiller seg 5 meter fra motstandernes målområdet og foretar en kick-off. Klarer angriperne å ta seg over til motstandernes målområde uten å bli stoppet av forsvarerne - scorer de 1 ekstra poeng. 

 

Hvis forsvarer klarer å fange ballen i  målområdet, gir det forsvarerne 2 poeng samtidig som de får ballen.

 

2 ekstra poeng

Det angripende laget stiller seg 12 meter fra motstandernes målområde og foretar en kick-off. Klarer angriperne å ta seg over til motstandernes målområde uten å bli stoppet av forsvarerne - scorer de 2 ekstra poeng.

 

Hvis forsvarerne klarer å fange ballen under forsøket og tar med seg ballen helt til motstanderens målområde får forsvarerne 2 poeng.