Slik spiller du EasyBasket

Easybasket er som navnet tilsier, en forenklet form for basketball og en innovativ tilnærming til å lære yngre barn i alderen 6-13 år å spille basket. 

 

Retningslinjer og spilleregler for EasyBasket er tilpasset ordinære regler for basketball og er laget for at aldersgruppen lettere skal kunne oppleve mestring.  

 

Slik spilles EasyBasket
EasyBasket spilles helst på liten bane med kurver i lav høyde. (2,60 meter) Hvis det ikke er mulig å justere ned høyden på kurvene kan det spilles med vanlig høyde. (3,05 m)
Banen bør være rektangulær, det skal være en fri bane uten hindringer. Den veiledende størrelsen på banen er 20 meter lang og 13 meter bred men det viktigste er at det er et fornuftig forhold mellom lengde og bredde. Når det er sagt så kan EasyBasket spilles på alle typer baner hvor det er to kurver.

 

Målet med spillet
Målet med spillet er å få ballen ned i motstandernes kurv samt å hindre det andre laget i å score mål eller sikre seg ballen.   
Det er ingen krav om maks antall spillere men det skal være minimum 4 spillere på hvert lag til enhver tid ute på banen. Det spilles 4 mot 4 men lagene kan ha flere spillere. De andre medlemmene på laget som ikke deltar i kampen sitter da på innbytterbenken. Spillere på samme lag skal ha like trøyer. Om begge lags trøyer har lik farge skal hjemmelaget bruke trøyer med annen farge.
 

Spilletid 
Kamper skal avvikles på 50 minutt. En kamp varer i 6 perioder på 5 minutter hver. Det er et minutts pause mellom hver periode med unntak av halvtidspausen, den er på 3 minutt. 
Kampen starter med innkast ved midtlinjen fra hjemmelaget. Ved neste hoppballsituasjon får det andre laget innkastet. 
 

 

Ballen
Ballen kan være av lær, kunstskinn eller syntetisk materiale, omkretsen skal ligge på 69-71 cm og veie mellom 450 og 500 gram (str 5)

EasyBasket følger NBFFs (Norsk basketballforbund) verdier: Inkluderende, målrettet og gøy! 

 

Inkluderende:

  • EasyBasket gir en arena hvor barna kan oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring. 
  • EasyBasket passer for alle og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling.

Målrettet:

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt 
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter 
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet  

Gøy:

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter 
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil 
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill