Fysisk aktiv læring

Sammenhengen mellom aktivitet og læring er forsket på i mange år. Mange ulike instanser har utført en rekke prosjekter innen emnet som er grundig dokumentert og svaret man kan sette to streker under er: Ja, aktive barn lærer bedre! Konseptet "Fysisk aktiv læring" handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. På denne siden kan du lese mer om våre ulike konsepter innen fysisk aktiv læring og som kan bidra til å øke lærelyst og aktivitet i barnehage-og skolehverdagen. 

FunForm

Funform produserer printede konkreter som gjør at barn kan visualisere abstrakte begrep og dermed få en dypere forståelse av begrepene og derved øke lærelysten.

Å lære uten språk

Barn er taktile av natur og må få lære gjennom alle sanser. FunForm produktene gir elevene en konkret og visuell forståelse av ellers abstrakte tema og objekter. Produktene er uten språk, noe som gjør at elevene kan lære matematikk med produktene fra Funform uavhengig av hvor de står i sin språklige opplæring. 


Visuelle verktøy

FunForm gjør det lettere for pedagoger å øke det faglige utbyttet barna har ved å konkretisere læring som ofte opplevelse abstrakt og vanskelig å forstå. Ved å la elevene stå fysisk i matematikken lærer de mer. Konkretisering sikrer at dette kan gjøres på en enkel og forståelig måte.


Aktiv undervisning

Barn er ikke skapt for å sitte stille ved en pult. Alle som jobber med barn kan bekrefte at dersom du lar barnet selv bestemme hvor og hvordan de vil jobbe ender 80% opp på gulvet, sittende, liggende, rullende. FunForm tar dette på alvor og tilpasser verktøyet til eleven, ikke eleven til verktøyet. 

 

 

FunForm Paradis til skole Velg størrelse
Bestillingsvare (18 dager)
Fra 4 379,-
FunForm Gradskive Aktiv læring
Bestillingsvare (18 dager)
2 499,-
FunForm Alfabetet - norsk Aktiv læring - Gulvdekor
FunForm Gangetabell i trapp Aktiv læring - Gulvdekor
FunForm Kalkulator Aktiv læring - Gulvdekor
Bestillingsvare (18 dager)
8 749,-

Asfaltmaling

Bruk asfalten som et lerret og få mørke, kjedelige overflater til å blomstre i farger. De dekorative markeringene inviterer til lek og moro for barna. Markeringene finnes i en rekke utførelser og gir morsomme og kreative måter å lære staving eller å telle på. Du kan lage et tradisjonelt paradis eller hva med et trippel paradis? Kanskje du vil ha et dartspill eller gangetabellen?


Asfaltmalingen er laget av prefabrikkert termoplast, som er miljøvennlig og har høy UV-bestandighet. Materialet avgir ingen miljøskadelige stoffer, verken ved påføring eller fjerning. Fargestoffene er organiske og inneholder ikke tungmetaller. UV-bestandigheten sikrer lyse og skinnende farger over tid. Overflaten bør feies og primes før termoplasten fikseres/smeltes til underlaget ved hjelp av gassbrenner. Lekeplassmarkeringen er laget av høyfriksjonsmaterialer noe som minsker risikoen for glatte overflater og gjør det trygt for barna å leke på. Selv i regn eller etter et regnskyll. Se hvor flott det kan bli nedenfor!

Finner du ikke det perfekte motivet? Eller brenner du inne med en god ide? Design ditt eget motiv og dekorer uteplassen med spreke farger. Det vi trenger fra deg er en tegning av ditt motiv med en utfyllende beskrivelse, ønsket størrelser og farger. Ta kontakt med Klubben AS på telefon: 62 95 06 10 for mer informasjon.

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Asfaltmaling

Fysisk aktiv læring (FAL) SEFAL

ASK prosjektet var et utviklings-og forskningsprosjekt hos en rekke skoler i Sogn og Fjordane i skoleåret 2014/2015. Målet for prosjektet var å se om fysisk aktivitet påvirket skoletrivsel, prestasjon og helse hos elevene. Prosjektet er avsluttet, men de fleste av skolene som deltok har innført ekstra fysisk aktivitet i skolehverdagen etter at prosjektet ble ferdig. I kjølvannet av ASK har SEFAL (Senter for Fysisk Aktiv Læring) blitt dannet. SEFAL holder til i Høgskulen på Vestlandet og jobber for å styrke læring og motivasjon gjennom en mer aktiv skolehverdag. 


Klubben AS er blant de ledende på idretts-, aktivitets- og svømmeutstyr til det offentlige Norge, og stolt leverandør av utstyret som blir benyttet til FAL gjennom SEFAL programmet ved Høgskulen på Vestlandet. Produktene er nøye utvalgt i samspill mellom prosjektdeltagerne i SEFAL programmet og Klubben AS, med fokus på kvalitet og brukervennlighet.

Tutank

Tutank er et pedagogisk verktøy som får barn i barnehagene og elevene i skolen ut i aktivitet samtidig som de lærer. For barn som har finmotoriske utfordringer med å skrive tall eller bokstaver gir Tutank en ny måte å jobbe på. Barna trenger ikke å skrive, de må samarbeide for å løse oppgavene. Fysisk aktivitet i undervisningen har positiv effekt for læring og konsentrasjon. Skolelevene synes det er morsomt, spennende og det gir økt lærelyst. Elevene blir mer oppmerksomme, hukommelsen blir bedre, og de blir mer sosiale. Fysisk aktiv læring gir en mer variert og motiverende skolehverdag, samtidig som det bidrar til god fysisk og psykisk helse. Tutank kan brukes både ute og inne og produktene høster mye skryt blant de skolene som bruker dette verktøyet.

 

Tutankproduktene kan leveres på magnettavler med magnetiske brikker, på pvc duk med brikker i plast eller som papirutgaver i A4 og A3 format.

Stafett i gymtimen: Gangetabellen

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.

Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt plassert riktig på aktivitetsmatten.

 

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

 

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider, og plasserer brikken på matten. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «Hvor mye er 4x3?» Laget svarer «12», finner posisjonen til 4x3 og legger ned brikken. Oppgavene 3x4, 2x6 og 6x2 gir også svaret 12. Posisjonen til disse svarene varierer i tabellen. Tallene 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24, 30 og 40 finnes fire steder i tabellen.

 

Stafett i gymtimen: Hvor mye er klokka?

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.

Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut først når laget har svart med riktig klokkeslett og stilt inn de to analoge viserne i korrekt posisjon.

 

Fysisk aktivitet: Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 4 km. Dette utgjør 800 meter løping og 20 raske vendinger per elev på hvert av lagene. Én omgang tar ca. 15-20 minutter. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

 

Eksempel: For hver brikke som blir hentet, stiller eleven spørsmål fra brikken til laget sitt: «Brikken min er hvit og det står 14:30. Still inn langeviseren og korteviseren! Hvor mye er klokka?». Før nestemann får løpe ut, må laget avgi riktig svar med hele setninger: «Klokka er halv tre på ettermiddagen!».