Fotball i skolen – friminutt og kroppsøvingstimer

Det finnes mange spillevarianter i fotball. I grunnen er det bare fantasien som begrenser hvordan du finner en måte å spille på. Prinsippene fra barnefotballen med smålagsspill kan benyttes i skolen. Fotball med mange spillere på hvert lag er lite egnet i skolesammenheng, da ferdighetsnivået er veldig ujevnt. Dette gir mange passive spillere som ikke føler mestring eller idrettsglede.


Smålagsspill

Smålagsspill sørger for mye involvering for alle som er med, noe som gjør det både morsomt og sørger for god intensitet. For å sikre høy aktivitet i kroppsøvingstimer og friminutt, trenger man få spillere (3-4) på hvert lag, mange baller og mange mål. Da vil alle måtte involvere seg i spillet, og man kan tilpasse ferdighetsnivået slik at alle opplever mestring og trivsel.

 

Slik aktivitet må det tilrettelegges for, og her er noen tips:

Pannaball – garantert aktivitet i barne- og ungdomsskolen. 
En pannabane er en bane som krever liten plass (6x6 meter), men gir svært stor aktivitet for en relativt liten investering.
Banen er en 8-kantet bane med et lavt vant og 2 mål integrert i vantet.  Her spilles det fotball 1 mot 1 eller 2 mot 2. Vi har testet pannabane både  på barne- og ungdomstrinnet, og dette slår veldig godt an både hos fotballspillere og de som ellers aldri spiller fotball.

 

Hjørnefotball
Hvem husker ikke hjørnefotball som en klassiker i gymtimene på 80- og 90-tallet. Her engasjeres alle elevene og de er gode og svette etter gymtimene - Her finner du spillereglene for hjørnefotball.

Minimål til skolebruk

Mange mål og små baner gir stor aktivitet. Man bør ha flere minimål i skolegården for å øke aktiviteten hos elevene. Er det kun en bane i skolegården, vil det ofte være de som fra før er aktive fotballspillere som okkuperer banen. Se slik velger du minimål her.
 

5’er og 7’er mål
De som spiller fotball på fritiden er vant til mål hvor man har målvakt. For barneskoler anbefaler vi 3x2 meters mål som vanligvis brukes ved spill 5 mot 5 og/eller 5x2 meter som brukes av de litt eldre barna som spiller 7 mot 7.


For å få størst mulig aktivitet, anbefaler vi å ha mange mål. En skole trenger ikke å ha flere fotballbaner i vanlig størrelse, da aktiviteten i friminuttene normalt sett foregår rundt målene.  

 

Ungdomsskolen bør ha 5x2 meters mål. Men også her gir det mer aktivitet å ha flere mål og heller kortere baner. Hvis dere velger frittstående mål, er det svært viktig å sikre målene i skolegården. Dette kan for eksempel gjøres med lodd med kjetting eller jordanker. Er det praktisk mulig med fastmonterte mål, så er det en løsning vi anbefaler. Da unngår man farlige situasjoner med mål som velter, eller at man glemmer å sikre målet etter at det er flyttet.

Multibaner og ballbinger


En multibane gir mange muligheter for aktivitet. Vantet rundt banen sørger for at ballen blir på banen og hindrer dermed stopp i spillet.
En slik bane er et perfekt nærmiljøanlegg eller attraksjon i skolegården. Den kan brukes til fotball, basketball, håndball, volleyball, innebandy og hockey.


Tenk også på hvordan plassen skal benyttes for å skape mest mulig aktivitet og muligheter. Har man f.eks. et areal som rommer en tradisjonell håndballbane  (20x40 meter), så kan det være et alternativ å dele arealet opp med vant i 4 baner (10x20 meter)  i stedet for en stor. Tenk nøye gjennom hva som er målsetningen for bruk av banen.

Fotballer til skolebruk

En velkjent problemstilling er slitasje på lærballer i skolegården. Ballene brukes da ofte på asfalt og spilles mot vegg. Dette gir en slitasje som ingen normale lærballer tåler. Vi anbefaler å bruke baller tilpasset dette formålet, enten med gummioverflate eller annen forsterkning. 


Størrelse på skolefotballer
De minste barna, 1-2 klasse, bør bruke en fotball i størrelse 3. Resten av barneskolen kan bruke størrelse 4. På ungdomsskolen bør man ha størrelse 4 og 5Bruk lettere fotballer.


For de som ikke spiller fotball i klubb, kan selve fotballen oppleves litt tung og hard. Da kan det være lurt å bruke litt lettere baller for å gi mestringsfølelse. Det kan være en vanlig lærball som er litt lettere, slik at man kan sentre og skyte lengre enn med en vanlig ball. Dette er også et godt tips for dem som akkurat har gått opp en ballstørrelse.


For de yngste og de som er litt ballredde, er fotballen fra Omnikin et veldig godt redskap for å skape fotballglede. Den er mye større enn en vanlig fotball, og beveger seg saktere og kortere. I tillegg kreves det veldig liten kraft for å løfte ballen. Med en lett Omnikin- fotball kan selv de minste barna løfte ballen og kjenne følelsen av å skyte i tverrliggeren. I kroppsøvingstimen tar det også bort litt av fordelen de beste spillerne har ved å være god med en vanlig fotball, spillet blir jevnere og involveringen og bevegelsesgleden øker.