Hvordan spille Kin-ball?

Hva er Kin-ball?

KIN-BALL ® er et ballspill som er utviket for å aktivisere alle elevene i en kroppsøvingstime. Spillet kan tilpasses til barne-, ungdom- og videregående skoler.
 

KIN-BALL® er den nye sporten som får pulsen opp og latteren fram. Den store og utradisjonelle størrelsen på ballen, samt spillets få og enkle regler, gjør at alle spillerne på banen er i aktivitet. Dette er med på å sidestille alle deltakerne uansett idrettslige erfaringer!


KIN-BALL ® handler om samarbeid, inkludering og fairplay. En kjempestor og meget lett ball er i sentrum av spillet som består av 3 lag, hvert lag med 4 spillere. Når ballen serves, skal alle på laget være i kontakt med ballen. Man bytter på å serve, slik at alle får delta.

Spilleregler for Kin-ball

KIN-BALL ® spilles med forenklede spilleregler i barne- og ungdsomsskoler. Videregående bruker ordinære spilleregler.

Spilleregler Kin-ball barneskolen

Spilleregler Kin-ball videregående skole

Hvordan spille Kin-ball

Kin-ball kurs

Vi tilbyr også introduksjonskurs i Kin-ball. Ta kontakt med Klubben AS på Telefon: +47 62 95 06 10 eller e-post: info@klubben.no for nærmere avtale. 

Hvordan blåse opp en Kin-ball 

 

1.    Blås ballen opp inne i trekket. Blås den veldig hard, så det ikke er noen rynker i trekket.
2.    Hold hardt i ”tuten” så det ikke lekker ut noe luft. Snurr ballen rundt seg selv 10-12 ganger. 
3.    Dytt den sammenrullede  tuten godt under trekket. Da skal ballen holde luften av seg selv. Hører du at det siver ut luft med en gang er det ikke godt nok rullet sammen,  eller så er ballen for løs, slik at den ikke holder spennet mot trekket.
4.    Du kan også sikre litt med å bruke hyssingen vedlagt. Gjør sånn:
a.    Legg hyssingen dobbelt rundt den sammenrullede  tuten på blæren.
b.    Dra de to løse endene på hyssingen gjennom ”løkken” på hyssingen og stram til.
c.    Så legger du hyssing og tut godt under trekket igjen.

 

SIX-BALL og  alle andre Omnikin-baller har en tynn latex-blære for at de skal være lette og myke. Latex er per definisjon ikke helt lufttett og de vil måtte etterfylles. Du kan tenke på Omnikin baller som en stor ballong med trekk. Luften vil gå ut, så du trenger å ha en pumpe tilgjengelig for etterfylling.

Verdt å vite om Kin-ball:

 

KIN-BALL er en lett ball. For at ballen skal kunne være så stor og lett, har den ikke en tradisjonell ballblære, men en tynn blære lagd av lateks. Det blir derfor feil å tenke på denne ballen som en vanlig type ball. Den er mer som en ballong med et nylontrekk å regne.

 

Lateks er i likhet med ballonger, ikke et lufttett materiale. Luften vil trenge gjennom blæren og siden overflaten på en Omnikinball og en KIN-BALL er så stor vil den fort oppleves som slakk. Hvor fort den lekker luft er blant annet avhengig av hvordan blæren er lukket og temperatursvingninger.  Luft komprimeres i kulde, slik at ved utendørsbruk på vinteren, vil blæren miste luft raskere enn ved innebruk.

 

Lateks er naturgummi  og det er ferskvare/forbruksvare.

 

Anbefalingene fra produsenten av KIN-BALL  er at de tømmes helt for luft mellom hver bruk for å forlenge levetiden på blæren. I likhet med ballonger, kan også lateksblærer sprekke og da særlig ved store temperatursvingninger i ballens lekemiljø.

 

KIN-BALL er dessverre også utsatt for å få grus/sand innenfor trekket (via blærehullet) slik at det kan også få blærer til å lekke luft raskere samt sprekke. Vær oppmerksom på dette når luften tømmes ut av ballen.

 

Vår leverandør anbefaler også at man kan drysse et lite lett lag med talkum inne i ballen, det skal kunne bidra til å opprettholde blærens elastisitet.