Hvordan organisere skolegården og aktiviteter i tider når man trenger avstand?

Å dele inn områder i egne farger har vist seg å være en god måte å lage lettforståelige grenser på. Egne soner med en egen farge hvor det kun skal brukes utstyr/leker med sonefargen har vært en enkel måte å vise elevene hva som hører til hvor og det har vært enkelt for elevene å opprettholde avstand og derved også minske smittemulighetene mellom soner. Her om dagen fikk vi et tips fra en skole om hvordan man kan bidra til at elevene holder riktig avstand: Ta fløyta ut fra gymtimen og inn i friminuttet. Elevene er vant til at signal fra fløyte betyr at det er noe som må reageres på og de aller fleste som står samlet for tett, spretter da fra hverandre! 

Fordelene med fargekoding er:

Opprettholder strenge arbeidssoner - Reduserer risikoen for smitte mellom grupper - Skaper tydelige grenser - Enkel regel å følge, selv for små barn.  

 

Fargekoding handler om system. Del inn området i soner, for eksempel rød, gul, grønn og blå. I den røde sonen skal det kun brukes rødt utstyr, i den blå sonen kun blått utstyr også videre. Når fargene er tildelt sonene og utstyret, er det enkelt å se hvor utstyret hører hjemme og når noe har havnet på avveie. Også her som på de fleste andre områder er det følgende som gjelder: Gjør det enkelt!

 

Når du har identifisert områdene som kan dra nytte av fargekoding, må du huske å holde fargeoppgavene logiske og så enkle som mulig. En enkel regel å følge er å tilordne bare EN farge per sone og sikre at fargene er fornuftige i forhold til planen. 

Fargekodet skolegård gir orden

Myndighetene anbefaler utegym og økt bruk av uteskole når skolene nå åpnes igjen under Korona viruset. Klassene anbefales å dels inn i grupper (kohorter) og det stilles store krav til renhold av leker og utstyr. Utstyr skal ha begrenset deling på tvers av kohortene, det anbefales først og dele utstyr for en annen kohort etter grundig rengjøring av utstyret og etter at det har vært helg.


 Hvordan kan dette løses praktisk og greit i skolehverdagen for både elever og ansatte?

  •     Del elevene i alle klasser inn i 4 grupper; rød, blå, gul og grønn (ev del inn klassene fargevis hvis det er mindre klasser)
  •     Gjør det synlig for alle hvilken gruppe elevene tilhører 
  •     Del skolegården inn i 4 soner; rød, blå, gul og grønn. 
  •     Tilrettelegg for trygg aktivitet i sonene med mobilt utstyr som enkelt kan vaskes

Den røde gruppen skal da kun bevege seg innenfor rød sone, den gule gruppen innenfor den gule sonen etc.


Videre kan man fordele friminutt og utetid ulikt mellom de ulike klassene, noe som vil gjøre at man kan benytte seg av fargeinndelingen av skolegården for hele skolen.

 

Vi har laget en fargekodet aktivitetspakke som gjør at skolen kommer raskt i gang. Skolepakken tar utgangspunkt i 200 elever og kan tilpasses om det ønskes annet utstyr.