Aktiviteter og leker - Fargekodet aktivitetspakke

Trivselslederne har utarbeidet forslag på aktiviteter og leker som kan gjennomføres med Fargekodet aktivitetspakke, aktivitetene er i tråd med rutiner for godt smittevern. 

Bondesjakk

Antall: 2-6
Utstyr: 1 Poengmatte, 6 Disc Boccia 

 

Bruk rutenettet på poengmatten med 3x3 ruter.

 

Del inn i to lag. Det er om å gjøre å få tre på rad. Fordel Disc Bocciaene, tre til hvert lag. Lagene legger ut èn og èn disk annenhver gang,  og når alle er lagt ut, kan de kun flytte på diskene på matten. Diskene kan kun flyttes til ledige ruter inntil den de allerede ligger i (også på skrå). Det er ikke lov å flytte over en annen disk. Det laget som først får tre på rad loddrett, vannrett eller diagonalt (på skrå), vinner.

Blinkstafetten

Antall: 4 - 20
Utstyr: 2 Poengmatter, 1 Disc-boccia til hver deltaker og markeringstallerkener til oppmerking av bane.

 

Lag en løype som deltakerne skal løpe gjennom ved hjelp av markeringstallerkener. Strafferunden kan markeres ved siden av bane , eller det kan for eksempel være å løpe bort til et tre og tilbake igjen. Del inn i lag på 2-6 deltakere. Hver deltaker får utdelt hver sin Disc Boccia.

 

Halvveis i løypen ligger poengmatten som blink, som deltakerne skal forsøke å treffe med diskene. Hver deltaker har ett kast per runde. Dersom kastet treffer innenfor blinken kan deltakeren løpe videre og veksle med den neste på sitt lag. Dersom man bommer, må deltakeren plukke opp disken og ta den med på en strafferunde før han/hun returnerer til sitt lag og veksler.

 

Dersom deltakeren treffer en ring laget allerede har truffet, teller dette som en bom. Første lag til å få én Disc-boccia i hver poengring vinner. To til tre lag kan kaste på samme poengmatte, men blir det flere lag enn dette er det lurt å fordele lagene på flere blinker.

 

Variant:

Første lag som får alle deltagere gjennom løypa vinner. Her trenger man ikke å få én Disc-boccia i hver poeng-ring.

 

Snøvariant:

Alle deltagere må bruke ski eller miniski. 

 

 

Paradis Volleyball

Antall: 2 - 5 per lag
Utstyr: Six-Ball, lavt volleyballnett, benker eller kritt. 

 

Merk opp en bane på ca. 10 x 6 meter. Banen deles i to med nett, benker eller kritt. Del inn i lag med 2-5 deltakere. Det er kun på den ene siden man kan få poeng (poengfeltet). I dette feltet starter ett lag.

 

I det andre feltet står utfordrerlaget.

 

De øvrige spillerne står utenfor banen og venter til det er deres lag sin tur til å bli utfordrere. Det spilles med vanlige volleyballregler, bortsett fra at ballen kan sprette èn gang i bakken.

 

Dersom den spretter to ganger i bakken er den ute.

 

Ballen serves og spillet er i gang. Dersom laget som står i poengfeltet vinner serven får de ett poeng og blir stående. Utfordrerne byttes ut med et nytt lag. Dersom det var utfordrerne som vant serven er det ingen som får poeng. Da ryker de som spilte i poengfeltet ut og må vente på tur, utfordrerne rykker inn i poengfeltet og det nye laget blir utfordrere.

 

Spill på en gitt tid, eller til en gitt poengsum. 

 

Minuttball med Six-Ball

Antall: 5 - 20

Utstyr: Six-ball

 

Del inn i fire like store ruter.

 

Like mange elever i hver rute. En elev er tidtaker. Spillet går ut på at man ikke skal ha Six-Ballen i sin rute når 1 minutt har gått. Det er også morsomt å variere tidene slik at deltakerne ikke vet når tidtaker sier stopp. Alle slag er lov, minus spark. 

 

Variant:

Legg til flere baller, og eventuelt regler for hvordan de ulike ballene skal flyttes (f.eks six-ball skal kun flyttes med hendene, tennisball skal kun flyttes med bena osv.).

Kinesisk fotball

Antall: 4 - 20
Utstyr: Six-ball 

 

Merk opp en bane på ca. 6 x 12 meter (lag større bane hvis det er over 10 deltakere).

 

Del deltakerne i to lag og spill uten keeper. Alle på hvert lag er på banen samtidig. Man må sitte og forflytte seg som en edderkopp, dvs. med armer og bein i bakken. Det blir mål som i fotball. Man kan for eksempel bruke håndballmål eller kjegler som mål.

Scoop

Antall: 2
Utstyr: 2 Minicrosse-rackater med tilhørende ball


Her kan man kaste sammen to og to.

Hver deltaker trenger hver sin minicrosse-racket og ball. Prøv på forskjellige triks og avstander eller spill flere sammen om én ball.

Stå i en ring og kast på kryss og tvers.

Jakten på kurven

 

Antall: 3

Utstyr: 1 kurv, 2 minicrosse-rackater med to tilhørende baller

 

En deltaker starter med kurven på ryggen, mens de to andre får utdelt hver sin minicrosse-racket.

 

Målet er at spillerne sammen og så raskt som mulig, skal prøve å få ballene oppi kurven. De jobber sammen med én ball av gangen. Den som har kurven på ryggen kan bevege seg rundt på et avgrenset område, men får ikke lov til å løpe.

 

De to andre kan løpe, men må hele tiden samarbeide om å score. Når deltakerne har klart å samle begge ballene i kurven, har de vunnet. Videre bytter man på rollene.   

 

Variant: 

  • Sette en tidsbegrensing
  • Når man har ballen i minicross-racketen må man stå i ro helt til man har kastet ballen til medspiller.

Kurvometer

Antall: 2 - 5

Utstyr: 1 oppbevaringskurv og en disc boccia til hver deltaker

 

Alle deltakerne stiller seg i en sirkel med god avstand til hverandre og med én meters avstand til kurven som er plassert i midten.

 

Hver deltaker får utdelt en disc boccia som de skal bruke gjennom hele leken.

 

Før leken starter blir gruppen enige om hvem som starter å kaste. Første deltaker kaster og prøver å treffe oppi kurven. Treffer du, tar du et stort steg bort fra kurven (ca. én meter). Bommer du, blir du stående på samme plass i neste runde. Målet er å treffe oppi kurven selv om avstanden fra kurven blir lengre og lengre. Runden er over når ingen klarer å treffe kurven.

Hoppetau/svingtau - ulike varianter

Antall: 1 eller flere
Utstyr: Et tau per deltaker

 

Hver elev har et hoppetau. Alle hopper hver for seg. Riktig lengde på tauet: Når eleven står med en fot på tauet skal enden nå opp til armhulen.

  • med samlede føtter og mellomhopp
  • med samlede føtter uten mellomhopp
  • med én fot om gangen (spring gjennom tauet, men bli på stedet)
  • på ett bein, skift bein etter fem hopp
  • krysser armene når man hopper
  • krysser beina når man hopper
  • doble hopp
  • sving to tau samtidig

 

Progresjon:

Gjøre de samme øvelsene mens man svinger tauet bakover.