Spillemidler - Bordtennis

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund (NIF) setter årlig av et stort beløp fra spillemidler til utstyr som tildeles klubber og særforbund hvert år. Idrettslag og særforbund tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Ta kontakt med oss på telefon eller se hvilket utstyr vi anbefaler her.

Utstyrsliste

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. Her er lista for 2022 2023 fra NIF. Vanligvis er det små endringer fra år til år. Er du i tvil om utstyret er godkjent eller om du kan søke? Ta kontakt med ditt særforbund. Oppdatert info om søknadsfrist for spillemidler til utstyr.

Se anbefalt utstyr fra Klubben.no nedenfor. 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: info@klubben.no eller Telefon: +47 62 95 06 10