Svømming i skolen

Svømme- og livredningsopplæring er en del av kroppsøvingsfaget og har som mål at eleven blir trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. 

Skolesvømmingen, et av de viktigste fagene – her lærer eleven livsviktig kunnskap som redder liv.

 

Hva vil det si å være svømmedyktig?

Kompetansemålet for svømmedyktighet etter 4. trinn sier at "eleven skal vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land".

 

For å oppnå god mestringsfølelse og ha effektive timer, bør undervisningen foregår på riktig måte med korrekt utstyr.  Sikkerhet står i høyfokus når man skal undervise for en eller flere klasser, optimal fordeling av instruktør/lærer-elev på 15 elever eller færre er 2 instruktører/lærere og på 16 + elever anbefales det opptil 3 instruktører/lærere.

Selve undervisningen burde foregå i mindre grupper, hvor man deler opp etter ferdigheter – Vanntilvenning på grunna – svømmedyktige på dypet. Standard dybde på skolebasseng er 0.90m på grunna, dette er i mange tilfeller for dypt for elever ved 1-2. trinn – i slike tilfeller burde skolen gå til anskaffelse av undervisningsplattformer som gir økt trygghet for aktuelle elever.

 

Eleven burde sitte igjen med en mestringsfølelse etter hver time, timen burde bære preg av læring gjennom lek, avhengig av alder på eleven. Klubben.no har i dialog med instruktører og lærer i skolesvømmingen plukket ut produkter vi anbefaler for å kunne gjennomføre en effektiv, morsom og lærerik svømmeopplæring for eleven.

Kompetansemål etter 4. trinn

Leke og utføre grunnleggende øvelser med vanntilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vann. Eleven skal være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land. Eleven skal kunne ferdes trygt i, ved og på vann og gjøre greie for farer, og tilkalle hjelp.

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Eleven skal kunne utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden og under vann. Skal kunne vurdere sikkerhet  og gjennomføre selvberging i vann. Praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann under varierte værforhold

 

Kompetansemål etter 10. trinn

Eleven skal kunne utføre varierte svømmeteknikker over og under vann,  og kunne svømme en lengre distanse basert på egen målsetting.

Forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen. Forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp.

Skolesett 15 svømmebrett med kasse Junior
Kjøp
15%
2 067,-
2 431,-
20+
Svømmepakke til barneskoler Utstyr til en klasse
Kjøp
15%
11 750,-
13 824,-
3
Svømmebrett Klubben Junior og Senior
Velg
Fra 129,-
100+
Kurspakke Vannmerke Kjernefunksjon: Vanntilvenning
Kjøp
15%
2 974,-
3 499,-
10