Medisinball

Å trene med medisinball

Har du aldri trent med en medisinball tidligere anbefaler vi at du starter med en lett ball, og etterhvert som øvelsene blir enklere kan du bytte til tyngre medisinballer. Styrketrening med medisinball gir deg et godt supplement til vanlig trening med vekter.  Det finnes mange treningsøvelser man kan gjøre med en medisinball. Vi har satt opp noen øvelser for deg her >>

 

Vet du hvorfor medisinball heter akkurat det?

Medisinballer er baller som varierer i størrelse og utførelse, men felles for de er at de er fylt eller laget av materiale som gir ballene tyngde. Medisinballer er rett og slett vektballer, så hvorfor ikke kalle de for det?

 

Bruken av medisinball strekker seg rundt 3000 år tilbake i tid. Da ble de hyppig brukt av Persiske brytere som var ute etter en måte å holde seg sterke på. Det de da brukte var blærer fra dyr som de fylte opp med sand. I gamle Hellas var medisinballene også populære. Hippocrates så på medisinballer som et viktig verktøy for å hjelpe skadede mennesker å få tilbake mobiliteten og han rådet folket  til å bruke ballene på et generelt nivå for å holde seg frisk og rask.

 

Det er her at navnet medisinball har sitt utspring. Ordet ‘medisin’ var opprinnelig synonymt med ordet ‘helse’ noe som er godt beskrevet i den aller første boken om trening og helse som kom i 1569. Boken ‘De Arte Gymnastica’ ble skrevet av renessanselegen Hieronymus Mercurialis og her er anbefalingen at alle mennesker, uavhengig av fitnessnivå burde bedrive medisinsk trening for å bevare god helse, forhindre og hele skader. Det var ikke før enn i 1889 at ordet medisinball ble offisielt, når en Amerikansk professor slo mynt på navnet i en artikkel når han beskrev at en medisinball «er stimulerende for kroppen, hjelper fordøyelsen og bevarer kroppslig helse».

 

Vi kaller det fortsatt for medisinballer i dag, selv om helse og medisin er to begrep som er vidt forskjellige fra hverandre i betydning. Å kalle ballene for helseballer har ikke samme klangen, så derfor er medisinball begrepet blitt hengende igjen!