Parkour

Parkour er en ypperlig aktivitet å inkludere i kroppsøvingsundervisningen. Det er en spennende og forholdsvis ny type aktivitet som de færreste av elevene har vært innom, men som de fleste har hørt om eller sett gjennom tv, reklamer, spill, internett, film eller venner. Elevenes utgangspunkt er på det samme nivået, og det kan da være lettere for dem å delta, samtidig som aktiviteten retter seg mot ungdomsmiljøet. Parkour legger opp til et miljø hvor alle kan delta og finne utfordringer på sitt nivå, hvor målet ikke er å vinne eller være best, men å finne nye løsninger for å forsere ulike hindre, utvikle teknikk i klatring, balanse, hopp, løp og akrobatikk, samt å ha det gøy! Det er en sport som er velegnet til både utendørs og innendørs bruk.

 

Klubben kan tilby unikt parkourutstyr, dette er utstyr som er modulbasert, noe som gjøre det enkelt å variere og skape forskjellige velegnede miljø inne i gymsalen. For å prøve ut aktiviteten kan man også ta i bruk andre elementer for å skape omgivelser som er passende  Så sant utstyret står stødig er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan ta i bruk.  Av utstyr som man ofte har tilgang i en flerbrukshall eller gymsal er  balansebommer, sprangkasser, skranker, sprangbukker og gymnastikkbenker noe som også vil fungere.


Kilde: Av: Morten Corneliussen Rustad. Les hele hans artikkel her.

Parkour Adventure Set III
Parkour Adventure Set II
Parkour Adventure Set I
Parkour Skolesett III
Parkour Skolesett II
Parkour Skolesett I

Parkour

Parkour

Parkour

Parkour