Miljø og bærekraft


 

Klubben AS arbeider med miljø og bærekraftig utvikling!

 

Som en av Norges ledende leverandører av utstyr til svømme- og idrettshaller, treningssentre, skoler, barnehager, institusjoner, butikker, idrettslag og privatpersoner med datterselskaper i Sverige, Finland og Polen har vi daglig kontakt med leverandører og kunder fra hele verden. Vår aktivitet og våre handlinger påvirker på tvers av landegrenser, noe som innebærer et stort ansvar for oss. 


Når du handler hos oss skal du som kunde kunne være trygg på at varene vi forhandler er produsert etter strenge retningslinjer som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Vi anser en bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. For å kunne forsikre oss om dette stiller vi krav til våre leverandører gjennom vår egen Code of Conduct. Denne stiller krav til leverandørene innen etiske sosiale forhold, menneskerettigheter, miljø, dyrevelferd, korrupsjon og produktsikkerhet. 

 

FNs bærekraftsmål er en verdensomspennende handlingsplan for bærekraftig utvikling, hvor vi jobber aktivt for å påvirke på de områdene der vi kan påvirke i leverandørkjeden. Vi er medlem av Etisk handel som også forplikter oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis

 

- Erik Heggelund, CEO i Klubben AS


 

Klubbens arbeid med etisk handel

Klubben AS sitt medlemskap i EHN innebærer forpliktelse å ha oversikt over utfordringer i egen leverandørkjede >>

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

Klubben jobber aktivt for å påvirke FNs bærekraftsmål på de områdene der vi kan påvirke leverandørkjeden >>

Klubbens emballasjevalg og avfallshåndtering

Klubben jobber mot ..... >>

Miljøfrakt

Klubben samarbeider med Miljøfrakt på leveringer av pakker fra Flisa -Kongsvinger - Oslo og Flisa - Elverum- Hamar - Oslo >>

Klubben er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift!

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. >>

 

Code of Conduct - Klubben AS

 

Produktsertifisering

Produktsertifisering er basert på krav i form av produktstandarder eller andre nasjonale og internasjonale krav. >>

Produktutvikling / Produksjon

Klubben utvikler og produserer en rekke produkter selv >>

Miljømerking

Det kan ofte være utfordrende å holde seg oppdatert, eller raskt finne ut, hvilke produkter som har minimal eller resdusert miljøpåvirkning. >>

Klubben arbeider med åpenhetsloven

Klubben jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden >>