Miljø og bærekraft


 

Klubben AS arbeider med miljø og bærekraftig utvikling!

 

Som en av Norges ledende leverandører av utstyr til svømme- og idrettshaller, treningssentre, skoler, barnehager, institusjoner, butikker, idrettslag og privatpersoner med datterselskaper i Sverige, Finland og Polen har vi daglig kontakt med leverandører og kunder fra hele verden. Vår aktivitet og våre handlinger påvirker på tvers av landegrenser, noe som innebærer et stort ansvar for oss. 


Når du handler hos oss skal du som kunde kunne være trygg på at varene vi forhandler er produsert etter strenge retningslinjer som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Vi anser en bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. For å kunne forsikre oss om dette stiller vi krav til våre leverandører gjennom vår egen Code of Conduct. Denne stiller krav til leverandørene innen etiske sosiale forhold, menneskerettigheter, miljø, dyrevelferd, korrupsjon og produktsikkerhet. 

 

FNs bærekraftsmål er en verdensomspennende handlingsplan for bærekraftig utvikling, hvor vi jobber aktivt for å påvirke på de områdene der vi kan påvirke i leverandørkjeden. Vi er medlem av Etisk handel som også forplikter oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis

 

- Erik Heggelund, CEO i Klubben AS


 

Klubbens arbeid med etisk handel

Klubben AS sitt medlemskap i EHN innebærer forpliktelse å ha oversikt over utfordringer i egen leverandørkjede >>

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

Klubben jobber aktivt for å påvirke FNs bærekraftsmål på de områdene der vi kan påvirke leverandørkjeden >>

Klubbens emballasjevalg og avfallshåndtering

Vi etterstreber å ta miljøhensyn i alle deler av vår virksomhet, både når det gjelder arbeidsmiljø, ytre miljø og menneskelige rettigheter. >>

Miljøfrakt

Klubben samarbeider med Miljøfrakt på leveringer av pakker fra Flisa -Kongsvinger - Oslo og Flisa - Elverum- Hamar - Oslo >>

Klubben er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift!

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. >>

 

Produktsertifisering

Produktsertifisering er basert på krav i form av produktstandarder eller andre nasjonale og internasjonale krav. >>

Klubben arbeider med åpenhetsloven

Klubben jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden. Les mer her >>

Science Based targets Initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) er en global kampanje som har som mål å redusere klimagassutslippene til selskaper og organisasjoner ved å fastsette vitenskapelig baserte mål for reduksjon av utslippene. Les mer om hvordan vi jobber med dette her  >>

Hvordan handle mer miljøbevisst?

Miljøbevisst handel kan bidra til å redusere forbruket av naturressurser, redusere klimagassutslipp og andre miljøproblemer, samt øke bevisstheten rundt bærekraftige forbruksvaner. Vi har satt opp noen tips til hvordan du kan handle mer miljøbevisst. >>

Vår policy for bærekraft

Klubben AS erkjenner den potensielle negative påvirkningen av vår forretningspraksis på mennesker, samfunn og miljø. >>