Sanselige miljøer og metoder

Snoezelen som verktøykasse for mennesker i ulike fagområder!

Det fysiske miljøet påvirker oss og på denne konferansen kan vi hente inspirasjon og kunnskap fra menneskets interaksjon med omgivelsene. 

 

Temaene vil gjenspeile møter med mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner. Inspirert fra snoezelen MSE-miljøer kan deltakerne hente og erfare verktøy som bidrar til helse, regulering, samspill og livsglede.

Konferansen er spesielt aktuell for deg som jobber innenfor skoler, sykehus, dag- og døgntilbud, eldreomsorg og demens, samt psykiatriske- og geriatriske institusjoner. Den kan også være relevant for arkitekter og andre interesserte.

LAST NED HELE PROGRAMMET >>

PÅMELDING TIL KONFERANSEN >>