Idrettsmerker

En god gammel motivator!

Idrettsmerket bygger på en over 100 år gammel tradisjon, og merkene for barne- og ungdomsskolen har vært holdt i hevd av LFF inntil nylig. Nå viderefører vi tradisjonen, og tilbyr idrettsmerket på Klubben.

Vi vet at merker og pins fungerer som motivasjon for både voksne og barn. Det å få et merke som bevis på god innsats, gjør at mange strekker seg litt lengre og sikrer at flere kommer gjennom et bredt spekter av øvelser.

Idrettsmerket finnes i gull, sølv og bronse for både barne- og ungdomsskolen.

 

Det er øvelser i kategoriene trim, spenst/presisjon, hurtighet, kast/styrke, utholdenhet, svømming og livredning.

 

NB! Lærerplan for kroppsøving er endret i forhold til de tidligere kravene som er beskrevet i dokumentene nedenfor. 

 

Mål for kroppsøving er i dag basert på å øve på og utvikle kunnskaper og ferdigheter i ulike bevegelsesaktiviteter ut fra egne forutsetninger.

Øvelser og krav til Ungdomsskolens idrettsmerke

Øvelser og krav til Barneskolens idrettsmerke