Intercrosse

Intercrosse er relativt ukjent i Norge men i USA og deler av Europa er spillet kjempepopulært. Intercrosse krever ingen spesielle ferdigheter og kan spilles av alle, uavhengig av ferdigheter og nivå. Derfor er det et supert spill å introdusere i kroppsøving. 

 

Intercrosse stammer fra lacrosse som i gamle dager var et spill som hadde to mål: Forberede til krig og gi en spirituell opplevelse. På denne tiden kunne et spill gå over flere dager og det var flere hundre som deltok i kampen. I dag spilles ikke lacrosse for å forberede seg til krig, det er blitt en egen sport som har et eget verdensmesterskap og det har gitt opphav til sporten Intercrosse som er en mer dempet versjon av lacrosse.

Intercrosse er en null kontaktssport og køllen skiller seg fra den tradisjonelle lacrossekøllen ved at fangeren på køllen er laget av hard plast og ikke av et slags nett. Ballen i Intercrosse skiller seg også fra lacrosseballen: En intercrosseball er større, mykere og hul mens lacrosseballen er laget av solid gummi. 

 

De grunnleggende reglene for hvordan man spiller intercrosse er enkle og gjør at spillet kan spilles i en gymtime eller bare for gøy ute i friminuttet.

 

Lagene 
Intercrosse spilles for det meste innendørs, men kan også spilles utendørs. Det spilles med blandede lag. En egen regel tilsier at minst to spillere på laget må være jenter. Laget består av fire spillere ute på banen og en keeper, samt et par innbyttere.
Spillerbytte finner sted i løpet av spillet etter som det passer seg. 


Spillebanen
Intercrosse kan spilles på praktisk talt alle slags baner men de offisielle banemålene er 40 x 20 meter (håndballbane). Foran hvert mål er det en halvsirkelformet målgård, dette området kan ikke spillerne ute på banen gå i før enn første skudd er satt i spill. Det anbefales at Intercrosse spilles i en sal hvor det er en takhøyde på minst 5 meter.
 

Intercrosseutstyr
Intercrosse spilles med køller, ball og to mål. Køllen det spilles med er en meter lang. I enden av skaftet sitter et plasthode formet som en scoop hvor man skal fange ballen/sende ballen avgårde med. Ballen er myk og hul og litt større enn en tennisball. 
Utendørsspillere anbefales å bruke vernebriller. I tillegg til vanlige treningsklær er dette det eneste utstyret en utespiller trenger. Keeperne har på seg en polstret dress for å beskytte brystet, benbeskyttelse, hjelm, susp og hansker.


Enkle regler
En kamp består av fire perioder på 12 minutter hver. Det er to minutters pause mellom periode én og to. Når runde 2 er ferdig (Half time) er det en 10 minutters pause før runde 3 og 4, også med en 2 minutters pause i mellom. Fysisk kontakt mellom spillerne er ikke tillatt. Spilleren med ballen kan beholde den i maksimalt fem sekunder, deretter må han/hun passe eller skyte.


Alle spillere kan blokkere ballen når som helst i løpet av spillet ved å plassere kølla over ballen på. Dette gir «eierskap» over ballen. Hvis blokkeringen av ballen gjøres på din egen banehalvdel, kan spillet fortsette fra samme punkt. I andre tilfeller, dvs. at blokkeringen ble gjort på offensiv banehalvdel, må spilleren gå ut på langsiden av banen og fortsette spillet derfra.

I forsvar er «soneforsvar» ikke tillatt, noe som betyr at to spillere ikke kan markere samme motstander. Spillerne i forsvar må ha begge hendene på køllen under hele spillet.