Velkommen til Trivselsboka

Konsept fra Trivselsleder for å gjøre hverdagen til skoleelever tryggere og mer inkluderende – i klasserommet.

Denne boka består av elleve sosiale opplegg som klassevis skal gjennomføres i løpet av et skoleår. Alle oppleggene som presenteres i boka har som mål å utvikle elevens sosiale kompetanse og skape et aktivt- og inkluderende læringsmiljø i klassen. Trivselsboka er lagt opp slik at det gjennomføres ett opplegg i måneden. Samtlige opplegg tar utgangspunkt i at eleven først skal erfare og deretter reflektere.