Stafetter, kroppsøvingsleker og hinderløyper er populære aktiviteter i kroppsøvingsfaget. Her har vi samlet et lite knippe med gøyale leker som kan testes ut! 

Gymlek

Stafetter, kroppsøvingsleker og hinderløyper er populære aktiviteter i kroppsøvingsfaget. Her har vi samlet et lite knippe med gøyale leker som kan testes ut! 

 

 

 

Bilde lånt fra aktivitetskassen.no

Dronningøvelsen av kroppsøvingstimen
Den ukronede dronningen av alle kroppsøvingstimer er hinderløypa! Den kan bygges utfra det du har tilgjengelig i gymsalen og gjøres enkelt eller vanskelig - det er uendelig med tilpasningsmuligheter for å passe alle aldersgrupper. Bygg en hinderløype med skumkasser, gymbenker, nedsprangsmatter, trampett, ringer og balansebom. Lag øvelser og bygg hindre til løypa slik at du også får med ribbeveggene som element i hinderløypen samt at elevene får anledning til å trene på de grunnleggende bevegelsene som balanse, åle, gå, krabbe, rulle, hoppe, hinke, sparke og kaste. 

 

Forslag til øvelse:

Del elevene inn i par. Den ene eleven løper løypa mens den andre står og følger med på hva den andre gjør. Når førstemann er ferdig med løypa er det den andre eleven i paret som skal løpe nøyaktig samme løype som førstemann på teamet gjorde. Dette er en øvelse som krever god konsentrasjon og som bygger opp samarbeid.  

 

For de minste er dette en lek/øvelse som kan dramatiserers betraktelig: Lek at gulvet er lava eller at det er et hav fullt av sultne haier slik at barna ikke kan tråkke der - da blir det mer utfordrende med en gang!

 

Utfordring for de eldste elevene: Ta to gymbenker og sett de med slak helling opp i ribbeveggen. Bruk to catslides og skli nedover gymbenkene på beina! 

 

GYMSALSTAFETT MED ORIENTERING

Rydde i hagen
Del gymsalen i to med gymbenker som legges ned på siden. Legg ut likt antall småutstyr (erteposer, rockeringer, baller og hoppetau) på begge halvdelene av gymsalen. Del opp klassen i to slik at det blir en gruppe på hver banehalvdel. 


Leken går ut på at gulvet på egen banehalvdel skal ryddes fri for utstyr og komme over på andre siden. Et barn henter en ting om gangen og dette skal kastes fra benkene og langsmed gulvet. Det kan derfor være lurt å velge småutstyr som er enkelt å kaste langs gulvet. Etter at det har gått en viss tid, blåser læreren i fløyta og leken er over. Elevene skal ikke vite hvor lang tid de har til rydding. Når det blåses i fløyta, er det om å gjøre å ha minst utstyr på sin banehalvdel.


En annen variant av hagerydding er nøttesamleren som lekes ute i snøen og med ski på beina. Lag to markeringer i snøen, ca 100 meter fra hverandre (husk at barna har ski, da er ikke 100 meter for langt) Markeringene skal være tydelige linjer slik at barna vet hvor de skal stå.
I midten mellom de to markeringene legger du en haug med ting. Dette kan være kvister, kongler, baller, ertepose etc 
Lagene skal gå på ski inn til haugen og ta med seg en ting tilbake til egen banedel. Gymlærer/aktivitør setter en tidsgrense, for eksempel 2 minutter eller helt til haugen er tom. Når tiden er ute eller om haugen er tom før tiden har gått ut skal det telles opp hvor mange nøtter hvert lag har fått med seg. Laget med flest nøtter vinner. 

 

123pitbull
 Dette er en løpelek hvor du skal klare å komme deg fra ene enden av gymsalen til den andre. Velg alt fra 1 til 4 elever som er pitbuller. Pitbullene skal prøve å hindre de andre elevene fra å løpe på tvers av gymsalen ved å løfte elevene opp fra gulvet mens de teller 1,2,3Pitbull, da er også den eleven som ble løftet en pitbull og må være med å hindre de andre fra å løpe på tvers av gymsalen.  Pitbullene har lov til å hjelpe hverandre. Løpeleken varer helt til det står igjen 1. 

 

 

Pølsesura
Pølsesura er en variant av stiv heks. Alle løper rundt omkring på et bestemt område mens en elev er den som «surner pølser». Blir du tatt, må du stå helt stiv med armene opp over hodet. Du kan befris ved at du får et pølsebrød pakket rundt deg- dette er da en annen elev som legger armene rundt livet på eleven som er tatt for å befri eleven fra å være en pølse. 

 


Hoppende gale!
Fin øvelse til oppvarming før gymtimen/eller bruk nr 7 som en artig avslutning: :

 

Hver elev får hvert sitt hoppetau og hopper inn i ulike verdener: 

 

  1. Hopp over som forskjellige dyr, f.eks. En elefant, frosk eller fugl. 
  2. Hopper som forskjellige typer mennesker, for eksempel en baby, en 90-åring eller noen som har brukket det ene benet. 
  3. Hopp som om det skulle være all slags vær, f.eks hvordan hopper man i regn, storm eller hagl? 
  4. Hopp i stilen til en dans, for eksempel hip-hop, ballett eller samba. 
  5. Hopp som om du hoppet i en halv meter med snø, på glødende kull eller som om du var på en trampoline.
  6. Bruk hoppetauet på andre morsomme måter; f.eks som lasso, fiskestang eller som slange på gulvet. 
  7. Hvem kan finne på den mest crazy måten å hoppe tau på?