Brain Breaks

Brain Breaks er korte, energigivende aktiviteter som øker blodgjennomstrømmingen til hjernen slik at den får ny oksygen og dermed kan hjelpe barna med å huske informasjonen bedre. 

 

Brain Breaks eller Power Pauser som de også kalles, passer ypperlig i skolen men de kan med fordel også brukes i hjemmet. I amerikanske og danske skoler har Brain Breaks vært brukt i mange år for å bryte opp skolehverdagen og få et skifte i energien. Forskningen har vist at Brain Breaks bidrar til å øke studentenes fokus på oppgavene, samt øker mengden fysisk aktivitet de får hver dag, så det er vinn-vinn. 


Brain Breaks kan ha en rekke formål og kan de deles ofte inn i fire hovedkategorier: "Sosiale Brain Breaks" skaper samarbeid, øker samhold og får opp humøret på barna. "Koordinasjons Brain Breaks" utfordrer motorikken og hode og kropp må samarbeide. "Puls Brain Breaks" er raske øvelser med høy intensitet, hele kroppen må med og de skaper mye og rask energi og til slutt, "Velvære Brain Breaks" som er avslappende og skaper ro. Felles for de alle er at bryter opp stillesittingen og øker læringsutbyttet for elevene. 


En Brain Break har en varighet på 3-5 minutter og kan gjøres både med og uten utstyr! Poenget er at de skal være enkle å gjennomføre. 

 

Under finner du en rekke Brain Breaks du kan ta med inn i klasserommet for å bygge en egen liten klasseromskasse med aktiviteter eller som du kan bruke hjemme om det blir for mye skjermtid på barna.
 

Seks steder

Plasser ut numrene 1-6 på 6 ulike steder i klasserommet. Få alle elevene til å velge seg et nummer og stille seg opp der ved nummeret. Velg en elev til å kaste en skumterning. Alle elevene som står på nummeret som terningen viser, må gå tilbake til plassen sin. De andre elevene finner seg nye tall og terningen kastes igjen. Fortsett med dette til det bare er igjen noen få elever som ikke har kommet tilbake på plassen ennå. 

 

Kategori
Sosial brain break


Utstyr
Skumterning og gummiskiver med tall


Kast terningen!

Elevene deles inn i par og hver elev får utdelt sin egen terning. Begge elevene kaster sin terning samtidig og følger tabellen under uansett om de vant eller tapte. Blir det uavgjort, må det kastes på nytt.  

 

 • Vant du med 1, ta 13 kaninhopp.
 • Vant du med 2, ta 9 spensthopp.
 • Vant du med 3, må du ta 14 høye kneløft.
 • Vant du med 4, danser du i 20 sekunder.
 • Vant du med 5, jogg på stedet hvil i 20 sek.
 • Tapte du med 1, spark opp benet foran deg, 7 ganger pr bein.
 • Tapte du med 2, boks 9 ganger pr arm. 
 • Tapte du med 3, ta 5 push ups.
 • Tapte du med 4, ta 10 knebøy.
 • Tapte du med 5, gjør 15 stjernehopp. 

 

Kategori
Aktiv læring og opp med pulsen brain break


Utstyr
Terning


Ta imot!

Hver elev kaster en ball opp i lufta og prøver å berøre nesa si 5 ganger før ballen lander. Her kan man variere vanskelighetsgraden på oppgavene. For eksempel, klarer du å plukke opp blyanten fra pulten før ballen lander? 


Kategori
Motorisk brain break


Utstyr
Ball


Fang ballongen!

Denne øvelsen kan gjøres stående i sirkel eller sittende ved pulten. Læreren kaster en ballong eller en badeball i luften og oppgaven går ut på å holde ballongen i lufta. En annen vri kan være at læreren kaster en ballong opp i lufta og sier navnet på en elev. Eleven må fange ballongen før den treffer gulvet. Klarer eleven det, er det elevens tur til å kaste ballongen i lufta og si et annet navn som skal fange ballongen. 

 

Kategori
Sosial og motorisk brain break

 

Utstyr
Ballong


Hoppetau limbo

Elevene deles inn i grupper på tre. To holder hoppetauet mens tredjemann skal gå limbo. Bli enige om hvor mange høyder tauet skal holdes på, for eksempel magehøyde, hoftehøyde, lårhøyde. Når tredjemann har gått, byttes det plass slik at alle får prøvd.
En annen variant av denne er «Se gresset gro!» Det er samme øvelsen bare at i stedet for å danse limbo under tauet skal det hoppes over uten at man kommer borti.   

 

Kategori
Sosial og motorisk brain break

 

Utstyr
Hoppetau


Terningen sier

Læreren kaster terningen og alle elevene gjør aktiviteten til antall øyne som terningen viser.

 

 1. Elevene hinker på et bein så mange ganger de klarer i løpet av et minutt. Elevene må selv telle hinkene sine. Om det motsatte beinet berører gulvet må man starte på nytt.
   
 2. Elevene går sammen i par og stiller seg med ansiktet mot hverandre. Her er det om å gjøre å være så rask som mulig når de gjør følgende sekvens: Klapp med høyre hendene, ta på tærne på venstre fot, klapp med venstre hendene, ta på tærne på høyre fot. Avslutt når læreren sier fra at tiden er ute.
   
 3. Elevene tusler rundt i klasserommet til læreren sier «Hus! Tre! Stein!» Da går elevene sammen tre og tre. Innenfor hver gruppe er det en elev som poserer som et hus (hendene over hodet i en spiss), en elev som poserer som et tre (strekk armene ut som greiner) og en elev som poserer som en stein. (krøll deg sammen) Kjør flere runder slik at alle får vært ulike ting.
   
 4. Del klassen inn i fire grupper. Da læreren sier «Gå!» må alle elevene i gruppen stille seg opp på rekke etter høyden så raskt de kan uten å snakke sammen. Alternativt kan de stille seg opp etter hårlengden, eller etter alfabetisk rekkefølge – dette er en variant med spillerom.
   
 5. Alle elevene går fem skritt unna pulten sin og snurrer rundt 5 ganger. Når de er ferdig med å snurre rundt, må de prøve å gå i en rett linje tilbake til pulten der de sitter.
   
 6. Elevene må gå 6 skritt i hver av disse retningene: 6 skritt baklengs, 6 kjempesteg, 6 museskritt, 6 skritt sidelengs, 6 skritt på tå og 6 høye kneløft. Om tiden strekker til, kan du gjenta dette men reverser rekkefølgen.  
   

Kategori
Sosial og motorisk brain break

 

Utstyr
Terning


Kortspill - Femkort

Alle spillerne får utdelt fem kort, og vinneren er den som tar siste stikk. 

 

Kategori

Sosial brain break

 

Utstyr 
Kortstokker

 

Kortenes verdi
Ess er høyest og to er lavest.

 

Meningen med spillet
Å ta det siste stikket.

 

Slik spiller man
Det spilles nå om stikk på vanlig måte, men med ett unntak: Man må alltid stikke over om man kan. Den som begynner spiller altså ut et valgfritt kort, og neste spiller må spille et høyere kort i samme farge. Hvis man ikke har et høyere i fargen, kan man spille et lavere kort i fargen istedenfor. Har man ingen kort i samme farge, kan man legge hva som helst. Den som la på det høyeste kortet i den fargen som ble spilt, får stikket, og han skal spille ut første kort i neste stikk.

 

Slutt
Omgangen er ferdig når alle fem stikkene er spilt. Den som tok det siste stikket vinner.

Hoppetau vektstang

Elevene har hvert sitt hoppetau og stiller seg opp med spredte bein og holder hoppetauet i begge hender over hodet. (Brett hoppetauet sammen slik at det enkelt kan brukes som en vektstang, eller hold hoppetauet med et sånt grep at du enkelt kan løfte armene opp og ned bak nakken slik at skulderbladene «samles».


Videre kan elevene også bruke hoppetauet til å trene beina: Hold hoppetauet i lårhøyde og gå over tauet. Elevene kan også stå i samme startposisjon med hendene over hodet og går nå ned på knærne mens de holder ryggen rett. 

 

Kategori
Motorisk brain break

 

Utstyr
Hoppetau


Ertepose på hodet

Hver elev får utdelt en ertepose som de skal gå med på hodet. Elevene må gå rundt i rommet mens de balanserer erteposene på hodet. Hvis en elev mister erteposen sin, må eleven bli til is helt til en annen elev henter erteposen og legger den tilbake på elevens hode (Eleven må selv unngå å miste sin egen ertepose) For å øke vanskelighetsgraden kan læreren gi utfordringer ved å si ulike ting som elevene skal gjøre mens de går: ta en liten piruett, sparke ut med høyre eller venstre bein etc. (Skal man gjøre denne leken hjemme kan du bruke papptallerkener i stedet for erteposer)


Kategori
Sosial og motorisk brain break

 

Utstyr
Ertepose eller papptallerken


Blyant i balanse

Elevene står på gulvet ved siden av pulten sin, plukker opp blyanten sin og legger den horisontalt oppå pekefingeren. Målet er å gå rundt i klasserommet med blyanten på pekefingeren. Når blyanten detter ned må eleven sette seg. 


Kategori
Koordinasjons brain break

 

Utstyr
Blyant


Ring på vandring

Denne øvelsen fungerer best om det er god plass for elevene å danne en sirkel, men øvelsen kan også gjennomføres mellom pulter, stoler og ryggsekker så lengene elevene kan danne en sirkel ved å holde hender. 
Få elevene til å danne en sirkel ved å holde hender. Bryt sirkelen på to forskjellige steder og heng en rokkering over armen der hvor sirkelen ble brutt. Lukk sirkelen igjen. Nå skal elevene samarbeide om å få rokkeringene til å flytte seg gjennom hele kretsen, uten at deltagerne slipper hendene på hverandre. En etter en skal elevene kravle gjennom ringen før rokkeringen går til nestemann. 

 

Kategori
Sosial og motorisk brain break

 

Utstyr
Rokkering(er) Fra 1-4, avhengig av hvor mange elever som er i sirkelen. 


Tullball

Elevene stiller seg i en sirkel og de deles inn i 1’ere og 2’ere. En ball gis til henholdsvis en 1’er og en 2’er som står rett ovenfor hverandre i ringen. De to ballene skal nå gå i samme retning rundt ringen,1’ere kaster til 1’ere og 2’ere kaster til 2’ere. Det laget som først får sin ball til å gå rundt i ringen vinner. Mister noen ballen, må den plukkes opp igjen av den som mistet den. Ingen må ta på  motstanderens ball. 

 

Kategori
Sosial og motorisk brain break

 

Utstyr
Ball


Håndgranat

Dette er en morsom øvelse som barna digger. Alle står eller sitter ved pulten sin. Læreren roper håndgranat og kaster en ball til en elev. Nå skal ballen gå fra elev til elev og det er om å gjøre å kaste den fra seg så fort som mulig før den «eksploderer» i hendene på eleven. På et tidspunkt roper læreren «eksplosjon» og da må alle elevene krype inn under pulten før håndgranaten treffer gulvet. Læreren roper «fri bane» når elevene kan komme frem igjen. 

 

Kategori
Opp med pulsen brain break

 

Utstyr
Ball


Hold linjen!

Elevene deles inn i par og de får hvert sitt hoppetau. En elev holder med en hånd i den ene enden og den endre eleven holder med en hånd i andre enden. Parene skal så bevege seg rundt hverandre uten å slippe tak i hoppetauene mens læreren gir utfordringer underveis: Utfordringene kan være å gå på tå, gå så sakte de kan, hoppe på et bein, snu seg rundt osv. 

 

Kategori
Sosial og motorisk brain break

 

Utstyr
Hoppetau


Fang fluen

Her kan du kjøre nattest fra mesternes mester i en modifisert mini variant. Elevene går sammen i par og de stiller seg rett ovenfor hverandre. En elev holder en gjenstand oppe i luften med strak arm og den andre eleven har armene rett ned ved siden. Når den første eleven slipper gjenstanden den holder i, skal den andre forsøke å fange den før den treffer gulvet. OBS! Armene skal henge rett ned til gjenstanden slippes! 

 

Kategori
konsentrasjon brain break


Utstyr
En liten gjenstand, for eksempel en stafettpinne /et penal/en bok/en blyant etc.

Brain Breaks eller Power Pauser som de også kalles, passer ypperlig i skolen men de kan med fordel også brukes i hjemmet. I amerikanske og danske skoler har Brain Breaks vært brukt i mange år for å bryte opp skolehverdagen og få et skifte i energien. Forskningen har vist at Brain Breaks bidrar til å øke studentenes fokus på oppgavene, samt øker mengden fysisk aktivitet de får hver dag, så det er vinn-vinn. 


Brain Breaks kan ha en rekke formål og kan de deles ofte inn i fire hovedkategorier: "Sosiale Brain Breaks" skaper samarbeid, øker samhold og får opp humøret på barna. "Koordinasjons Brain Breaks" utfordrer motorikken og hode og kropp må samarbeide. "Puls Brain Breaks" er raske øvelser med høy intensitet, hele kroppen må med og de skaper mye og rask energi og til slutt, "Velvære Brain Breaks" som er avslappende og skaper ro. Felles for de alle er at bryter opp stillesittingen og øker læringsutbyttet for elevene. 


En Brain Break har en varighet på 3-5 minutter og kan gjøres både med og uten utstyr! Poenget er at de skal være enkle å gjennomføre. 

 

Under finner du en rekke Brain Breaks du kan ta med inn i klasserommet for å bygge en egen liten klasseromskasse med aktiviteter eller som du kan bruke hjemme om det blir for mye skjermtid på barna.